Prof. Górski: Chcemy, aby Akademia była żywym pomnikiem Mikołaja Kopernika

18 września, 2023

Chcemy przywrócić Kopernikowi należne mu miejsce w wymiarze światowym – mówił Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej prof. dr hab. Krzysztof Górski podczas uroczystości otwarcia Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Lublinie.

Otwarcie Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika odbyło się 13 września w Siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Lublinie. Przemawiając podczas uroczystości Sekretarz Generalny AK podkreślał znaczenie inicjatywy powołania kolegium oraz wkładu ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w rozwój Akademii Kopernikańskiej i Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.

„Kopernik jest naszym wielkim patronem”

Jak jednocześnie zaznaczył prof. Górski, patronat Mikołaja Kopernika to dla przedstawicieli Akademii wyzwanie, aby działać na rzecz upamiętnienia tego wybitnego polskiego naukowca oraz zobowiązanie do trzymania się zasad etyki pracy, wyznaczonych przez badacza.

– Kopernik jest naszym wielkim patronem. Urodził się 550 lat temu i osiągnął nieśmiertelność, zostawiając fenomenalne ślady w kulturze ludzkości. W moim osobistym odczuciu, jako naród nie stanęliśmy jeszcze na wysokości zadania w odkrywaniu tego, jakim był diamentem i jest on ciągle jeszcze niedoszlifowany – tłumaczył Sekretarz Generalny AK.

– Wydaje się, że w astronomii mamy łatwo, każdy mówi, że Kopernik był astronomem – „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię” – i już mamy sprawę załatwioną. Ale tak naprawdę w astronomii tzw. zasada kopernikańska jest naczelną zasadą filozoficzną, która pozwala nam usystematyzować wiedzę o całym Wszechświecie – mówił dalej sekretarz generalny AK, odnosząc się do swojej pracy zawodowej.

Mikołaj Kopernik i Leonardo da Vinci

– Myśli, które przeszły przez głowę Kopernika i zostały przelane na papier, są nieśmiertelne. Ciągle są wyznacznikiem tego, jak myślimy o obszarach Wszechświata o których on nawet nie myślał, których nie mógł sobie wyobrazić. Potęga tych myśli przetrwała jego i jego czasy i tak chciałbym widzieć aspiracyjnie część naszych zadań w Akademii i Szkole Głównej Mikołaja Kopernika. Żeby oddać Kopernikowi ten właściwy hołd i traktować AK – zgodnie z ideami założycieli – jako żywy pomnik tej postaci – dodał prof. Górski, porównując dokonania polskiego uczonego do osiągnięć Leonarda da Vinci.

– Powinniśmy przywrócić Kopernikowi należne mu miejsce w wymiarze światowym – bo moim zdaniem, on wciąż go nie ma. Mówiąc krótko, chodzi mi o porównanie typu Mikołaj Kopernik – Leonardo da Vinci – wskazywał Sekretarz Generalny AK.

– Dla każdego na świecie Leonardo da Vinci jest symbolem renesansu. Był wizjonerem, mówi się że był wynalazcą, chociaż praktycznie żadna z machin które rysował nie działała, i tak jak Kopernik nie znał fizyki. Nie istniały jeszcze wtedy idee newtonowskie. Ale był artystą, zostawił te kilkanaście obrazów, które tak wszyscy sobie cenią – podkreślał prof. Górski, zwracając uwagę, że polski badacz zajmował się szerszym spektrum rzeczy niż da Vinci. – I to próbuje odzwierciedlać Akademia Kopernikańska – tłumaczył.

– W swoich założeniach, poprzez działanie tych pięciu izb i pięciu koledży, w których Szkoła Główna Mikołaja Kopernika będzie kształcić doktorantów, chcemy doprowadzić do tego, żeby dialog i interakcja między tymi dziedzinami była zagadnieniem żywym – wskazywał prof. Górski.

Jak przyznał jednocześnie Sekretarz Generalny AK, zadania nałożone na Akademię wiążą się z ogromem pracy, ale są stopniowo realizowane. – Dzisiaj otwieramy już trzeci koledż – Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, za nami otwarcie Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie – mówił prof. Górski, zapowiadając na najbliższe tygodnie inaugurację działania kolegiów medycznego oraz astronomii i nauk matematyczno-przyrodniczych.