Otwarcie Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Czarnek: Teoria stała się faktem

24 maja, 2023

– Akademia Kopernikańska jest przykładem nowego wymiaru współpracy na najwyższym poziomie, najwybitniejszych przedstawicieli świata nauki w dziedzinach kopernikańskich – tłumaczył minister Przemysław Czarnek.

W uroczystym otwarciu Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie udział wzięli m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, jego zastępca i zarazem pełnomocnik rządu ds. rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski, reprezentująca prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adama Glapińskiego pierwsza wiceprezes NBP Marta Kightley, a także reprezentujący JE kard. Kazimierza Nycza – ks. bp. Tadeusz Pikus oraz rektor kościoła akademickiego św. Anny ks. Mateusz Gawarski. Akademię reprezentowali sekretarz generalny prof. dr hab. Krzysztof Górski, rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika dr hab. n. med. Leszek Markuszewski, dziekan nowo powołanej izby dr hab. Zbigniew Krysiak oraz całe grono znakomitych przedstawicieli świata nauki z kraju i zagranicy.

Nowy dom dla polskiej nauki

– Akademia weszła w życie w lutym, na Kongresie Kopernikańskim, i tempo działania jest bardzo szybkie – podkreślił na początku uroczystości sekretarz generalny Akademii. – To pierwszy krok w budowaniu szkoły, która będzie składać się z pięciu izb, kolegiów, z których pierwsze rusza właśnie dzisiaj, to jest Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – mówił dalej prof. Górski.

Witając wszystkich zebranych „w nowym domu” Akademii, sekretarz generalny podkreślił, że ma nadzieję, iż budowana „w piorunującym tempie” instytucja, po pokonaniu naturalnych dla tego typu dużych projektów trudności, wejdzie w etap dojrzały i stanie się na trwałe elementem krajobrazu polskiego świata edukacji i nauki. Przyciągając najznakomitszych przedstawicieli myśli światowej, aby dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z polskimi badaczami i studentami. – Wierzę, że tu pod tym dachem dodamy potężną wartość do tego, jak realizuje się w Polsce naukę i edukację – spuentował.

Dr hab. n. med. Leszek Markuszewski dziękował wszystkim, którzy byli inicjatorami powołania Akademii i Szkoły. – Akademia Kopernikańska i Szkoła Główna Mikołaja Kopernika są owocem myśli, która będzie latami promieniować dla dobra polskiej nauki – podkreślał rektor Szkoły.

Wielki krok

– Zrobiliśmy wielki krok i nie wpadliśmy w przepaść – podsumował obrazowo wysiłki i prace na drodze do realizacji planu, jakim jest uruchomienie nowej szkoły, dr hab. Zbigniew Krysiak. – Już trzy miesiące od powołania samej Akademii mamy kilkadziesiąt osób zapisanych na studia MBA. Kadrę wykładowców stanowi liczna grupa ekspertów z całego świata. Rekrutacja trwa, rozpoczynamy 3 czerwca – mówił dziekan otwieranego dzisiaj kolegium.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podkreślił natomiast podczas swojego wystąpienia, że Akademia Kopernikańska nie zastępuje żadnego uniwersytetu ani innej instytucji w Polsce. – Jest natomiast przykładem nowego wymiaru współpracy na najwyższym poziomie, najwybitniejszych przedstawicieli świata nauki w dziedzinach kopernikańskich. Ma tworzyć elity Polski, Europy i świata w najbliższych dwudziestu latach, a mam nadzieję, że zdecydowanie dłużej – tłumaczył szef resortu edukacji.

Przemysław Czarnek przypomniał również, że utworzenie Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania SGMK było inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy. – Pomysłodawcą zaś – trzeba to zawsze podkreślać – jest sekretarz generalny Akademii Kopernikańskiej profesor Krzysztof Górski, który zainspirował mnie swoją wizją współpracy na polu międzynarodowym naukowców z całego świata – i tych pochodzenia polskiego, i tych, którzy z Polską są w jakiś sposób związani, choćby więzami przyjaźni – wyjaśnił.

Nadzieja rozwoju polskiej nauki

Minister edukacji i nauki wskazywał też, że otwierane dzisiaj kolegium jest dopiero pierwszym z pięciu. – Ruszamy w tę przygodę, co najmniej dwudziestoletnią, wielkiego programu rozwoju nauki, nie tylko tu w Polsce, ale i na świecie – mówił polityk.

W trakcie uroczystości Czarnek wspomniał również o odwiedzonym przez niego dzień wcześniej obserwatorium Instytutu Astrofizyki w Rzymie, gdzie także znajduje się Muzeum Kopernikańskie. – Łączność między tamtym miejscem, które nazywam dachem, kolebką naszej cywilizacji łacińskiej, a tym miejscem, siedzibą Akademii Kopernikańskiej w Warszawie, między Toruniem – miejscem urodzenia Kopernika – i Fromborkiem – miejscem jego wieloletniej działalności – jest bardzo silna – dodał.

– To, co było teorią jeszcze w zeszłym roku, stało się faktem w dniu 550. urodzin Kopernika, a dziś nabiera treści, dając nam wielką nadzieję na przyszłość, nadzieję rozwoju polskiej nauki – zaznaczył minister Czarnek.

25 maja w Krakowie nastąpi otwarcie drugiego kolegium Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika – Kolegium Filozofii i Teologii. Uroczystość rozpocznie się o 12:00.

ZM AK

fot. Waldemar Kompała