Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

uczelnia państwowa o blisko 70-letniej tradycji. Jej strukturę tworzą Wydział Teologiczny i Wydział Nauk Społecznych, obie jednostki posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.

IPA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji)

powstałe 1 stycznia 1950 roku największe stowarzyszenie policyjne na świecie. Obecnie liczy niemal 400 tyś członków zrzeszonych w 65 krajach. Celem IPA jest budowanie autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego wśród policjantów. Jego członkami mogą zostać osoby pełniące służbę w Policji i Straży Granicznej oraz emeryci i renciści policji, pod warunkiem, że ich lub pełniona służba nie stoją w sprzeczności z zapisami statutu organizacji.

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

specjalna strefa ekonomiczna położona w centralnej Polsce, w województwie świętokrzyskim. Została utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 roku. Obecnie składa się z 16 podstref zlokalizowanych w pięciu województwach, zajmuje łącznie powierzchnię 707,9814 ha.

Polsko-Grecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Polsko-Grecka Izba Przemysłowo-Handlowa wspomaga stosunki gospodarcze i handlowe pomiędzy Polską i Grecją. Jej celem jest także ochrona i popieranie polskich interesów gospodarczych w Grecji oraz greckich interesów w Polsce.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

uczelnia państwowa powstała w 2011 roku (wcześniej nosiła nazwy Wyższa Szkoła Nauczycielska oraz Akademia Świętokrzyska). Obecnie Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów, oferując blisko 150 specjalności z niemal wszystkich dziedzin nauki. Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie 14 dyscyplin naukowych oraz doktora habilitowanego w zakresie 4.

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach

wydział największego greckiego uniwersytetu z główną siedzibą w Salonikach. Uniwersytet powstał w 1925 roku i początkowo nosił nazwę Uniwersytetu Salonik. Obecnie kształci się na nim ponad 95 tysięcy studentów.