Celem tego nowatorskiego programu jest promocja polskiej nauki i kultury za granicą, wiedzy o polskiej historii oraz dziedzictwie narodowym w świecie, a także promocja współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, życia społecznego oraz gospodarczego.

Na ambasadorów Akademii Kopernikańskiej wybrane zostają osoby o uznanej renomie, dorobku i szerokiej rozpoznawalności międzynarodowej.

Po  zaopiniowaniu  przez  Zgromadzenie  Ogólne  AK  ambasador  może uzyskać grant na  realizację  projektów  poświęconych  promowaniu  polskiej  nauki,  historii  i  kultury za granicą oraz budowaniu płaszczyzn do współpracy międzynarodowej w tych obszarach. Grant może zostać przyznany w wysokości nieprzekraczającej 500 000 zł.

 

Flickr.comCC BY-SA 2.0 DEED/fot. Krzysztof Belczyński