Założeniem tego nowatorskiego programu jest promocja polskiej nauki i kultury za granicą, wiedzy o polskiej historii oraz dziedzictwie narodowym w świecie, a także promocja współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, życia społecznego oraz gospodarczego.

Osoby o uznanej renomie i dorobku i szerokiej rozpoznawalności międzynarodowej, po zaopiniowaniu przez Zgromadzenie Akademii, mogą uzyskać grant na realizację projektów upowszechniających to, co najważniejsze i najcenniejsze w polskiej nauce i kulturze oraz budowaniu współprac międzynarodowych w tych obszarach. Grant może zostać przyznany w wysokości nieprzekraczającej 500 000 zł