Akademia Kopernikańska

AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa

NIP: 7011104698,
REGON: 523046514

biuro@akademiakopernikanska.gov.pl
+48 782 950 350

Inspektor Ochrony Danych
Tatiana Bagińska-Idziak
iodo@akademiakopernikanska.gov.pl

Inspektor BHP i PPOŻ
Maja Kafar
Specjalista ds. BHP
Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej
nr SIOPA/59/2022/4/11