AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA
al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
NIP: 7011104698,
REGON: 523046514

biuro@akademiakopernikanska.gov.pl
+48 22 347 47 88 / +48 782 950 050

Inspektor Ochrony Danych
Jan Głuchowski,
iodo@akademiakopernikanska.gov.pl

Inspektor BHP i PPOŻ
Maja Kafar
Specjalista ds. BHP
Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej
nr SIOPA/59/2022/4/11