Ważną rolę w działalności Akademii Kopernikańskiej odgrywają izby tematyczne, których nazwy oraz merytoryczny zakres działania odpowiadają profilowi badań prowadzonych w przeszłości przez Mikołaja Kopernika – patrona AK:

izba astronomii i nauk matematyczno-przyrodniczych
izba nauk medycznych
izba nauk ekonomicznych i zarządzania
izba filozofii teologii
izba nauk prawnych
izba laureatów nagrody kopernikańskiej