Otwarcie Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. „Chcemy przywrócić Kopernikowi należne mu miejsce w wymiarze światowym”

14 września, 2023

– Myśli, które przeszły przez głowę Mikołaja Kopernika i zostały przelane na papier, są nieśmiertelne. Ciągle są wyznacznikiem tego, jak myślimy o obszarach Wszechświata o których on nawet nie myślał, których nie mógł sobie wyobrazić. – mówił Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej prof. dr hab. Krzysztof Górski podczas uroczystości otwarcia Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Lublinie.

13 września w Siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Lublinie odbyło się otwarcie Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.

W uroczystości udział wzięli m.in. Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej prof. dr hab. Krzysztof Górski, rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika dr Piotr Turek, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Müller oraz członek Akademii Kopernikańskiej, dziekan Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Mikołaja Kopernika prof. Fabrizio Giulimondi.

Żywy pomnik Mikołaja Kopernika

Jak podkreślił na początku uroczystości prof. Górski, patron Akademii Kopernikańskiej osiągnął dzięki swoim odkryciom nieśmiertelność, jednak wciąż nie został w wystarczający sposób doceniony. – W moim osobistym odczuciu, jako naród nie stanęliśmy jeszcze na wysokości zadania w odkrywaniu tego jakim był diamentem i jest on ciągle jeszcze niedoszlifowany – tłumaczył.

– Wydaje się, że w astronomii mamy łatwo – każdy mówi, że Kopernik był astronomem – „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię” – i już mamy sprawę załatwioną. Ale tak naprawdę w astronomii tzw. zasada kopernikańska jest naczelną zasadą filozoficzną, która pozwala nam usystematyzować wiedzę o całym Wszechświecie – mówił dalej Sekretarz Generalny AK.

– Myśli, które przeszły przez głowę Kopernika i zostały przelane na papier, są nieśmiertelne. Ciągle są wyznacznikiem tego, jak myślimy o obszarach Wszechświata o których on nawet nie myślał, których nie mógł sobie wyobrazić. Potęga tych myśli przetrwała jego i jego czasy i tak aspiracyjnie chciałbym widzieć nasze zadania w Akademii i w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika, żeby oddać Kopernikowi ten właściwy hołd i traktować AK – zgodnie z ideami założycieli – jako żywy pomnik tej postaci – dodał prof. Górski, porównując dokonania polskiego uczonego do osiągnięć Leonarda da Vinci.

Minister Czarnek: Kolegium prawnicze SGMK ma być elitarną międzynarodową szkołą doktorską

W trakcie uroczystości głos zabrał także Minister Edukacji i Nauki, który mówił o znaczeniu budowania elitarnej szkoły doktorskiej, opartej o dziedziny, którymi zajmował się Kopernik.

– To wielki moment, że tu w Lublinie, gdzie w 1569 powstała Unia Lubelska – różnie oceniana, ale jednak wskazywana jako pierwowzór dzisiejszej Unii Europejskiej – powstaje Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Powstaje w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika – tłumaczył minister Czarnek.

– Właśnie po to stworzyliśmy Akademię Kopernikańską, żeby był to żywy pomnik na 550. rocznicę urodzin Kopernika, stąd tak ważny jest ten aspekt ogólnoświatowy działań Akademii – dodał Minister.

Prof. Czarnek zapewnił jednocześnie, że powstanie nowego kolegium nie oznacza stworzenia konkurencji dla dwóch najbardziej znanych, istniejących już w Lublinie wydziałów prawa. – Kolegium Prawne w Lublinie nie jest żadną konkurencją ani dla Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ani dla Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ani dla jakiegokolwiek wydziału prawa jakiegokolwiek uniwersytetu.

– Kolegium Prawne Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, jako część tego wielkiego, międzynarodowego pomnika powstało po to, aby być elitarną międzynarodową szkołą doktorską, która będzie prowadziła aktywną działalność badawczą – dodał Minister.