Otwarcie Kolegium Filozofii i Teologii. Abp. Jędraszewski: Jest współdziałanie między rozumem a prawdą

25 maja, 2023

Jestem głęboko przekonany, że otwarcie Kolegium stanowi wielką szansę, aby spotkania rozumu i wiary, filozofii i teologii pozwoliły znaleźć odpowiedzi na niepokój współczesnego świata – powiedział metropolita krakowski art Marek Jędraszewski podczas uroczystości otwarcia Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie.

25 maja w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Krakowie odbyło się uroczyste otwarcie Kolegium Filozofii i Teologii Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, które poprowadziła Marzena Słupkowska z Telewizji Polskiej.
Symbolicznego aktu otwarcia dokonał Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej prof. dr hab. Krzysztof Górski, Rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika dr hab. n. med. Leszek Markuszewski, Dyrektor Biura Akademii Kopernikańskiej dr hab. Witold Mazurek oraz Dziekan Kolegium Filozofii i Teologii prof. dr hab. Mirosław Lenart.
Kolegium ma swoją siedzibę w budynku małopolskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego.
– Chcemy stworzyć platformę umożliwiającą dynamiczną interakcję między mistrzami a ich uczniami, wspierającą nasz główny cel – kształcenie naukowców najwyższej klasy oraz prowadzenie badań i prac rozwojowych – tłumaczył podczas uroczystości Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej prof. Górski.

Prof. Glapiński: Przełom i wielka szansa dla rozwoju nauki polskiej

W trakcie uroczystości dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie Katarzyna Basiak-Gała odczytała list od prof. dr hab. Adama Glapińskiego. „Akademia Kopernikańska i Szkoła Główna Mikołaja Kopernika stanowią przełom i wielką szansę dla rozwoju nauki polskiej” – podkreślił w liście do uczestników uroczystości członek Akademii Kopernikańskiej i prezes NBP.
„Do dzisiaj fundamentem wszelkich nauk wciąż pozostają filozofią i teologia, ponieważ obie te sfery dotykają kluczowych aspektów naszego istnienia i miejsca we wszechświecie” – zwrócił uwagę w liście prof. Glapiński.
„Rok Mikołaja Kopernika, zapoczątkowany w Toruniu przed trzema miesiącami, stanowi dla nas wielką szansę. Żyjemy w wolnej Polsce od ponad trzydziestu lat, lecz dopiero teraz doczekaliśmy się powstania pierwszego nowego uniwersytetu. To doniosła chwila zarówno dla państwa polskiego jak i społeczności akademickiej. Akademia Kopernikańska i Szkołą Główna Mikołaja Kopernika stanowią przełom i wielką szansę dla rozwoju nauki polskiej” – napisał dalej prezes NBP.
„Wierzymy, że nowe instytucje zostawią równie głęboki ślad, jak zainicjowana przed wiekami Akademia Krakowska, czyli dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński” – dodał prof. Glapiński.

Metropolita krakowski: „Współdziałanie między rozumem a prawdą”
Podczas uroczystości JE arcybiskup Marek Jędraszewski dokonał poświęcenia Kolegium i tablicy. Metropolita krakowski podkreślił w swoim przemówieniu, że nowy ośrodek to miejsce spotkań dwóch różnych dziedzin.
– Jest współdziałanie między rozumem a prawdą. – podkreślał hierarcha – Człowiek ma zadanie badać rozumem prawdę – tłumaczył abp. Jędraszewski, wspominając encyklikę „Wiara i rozum” Jana Pawła II.
– Jestem głęboko przekonany, że otwarcie Kolegium stanowi wielką szansę by spotkania rozumu i wiary filozofii i teologii pozwoli znaleźć odpowiedzi na niepokój współczesnego świata – dodał duchowny.

Kształcenie w Kolegium Filozofii i Teologii
W mieszczącym się w Krakowie Kolegium Filozofii i Teologii realizowane będzie kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej, będącej częścią Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.
Proponowany doktorantom program kształcenia oparty jest na zasadach różnorodności treściowej, metodologicznej, interdyscyplinarności oraz zindywidualizowanego modelu opieki naukowej. Uwaga poświęcona Doktorantom, podejmującym studia w zakresie wskazanych wyżej dyscyplin, wiąże się z propozycją wspólnej pracy nad rozwojem kompetencji badawczych oraz umiejętności wspomagających świadomą aktywność w procesach komunikacyjnych, które wspierają zdolność do działania w zespołach badawczych.
Zaproszenie do współpracy uczonych, zwłaszcza przybywających z zagranicy, ma na celu odtworzenie charakterystycznego dla średniowiecza przepływu intelektualistów i idei, będącego przyczyną fermentu, jakiego nigdy wcześniej nie odnotowano w Europie. Opierał się on na teologicznej koncepcji istnienia, zakładającej, że człowiek musi dąży, używając swojego intelektu stworzonego na obraz i podobieństwo boskie, do zrozumienia przesłanek, którymi Bóg posłużył się w dziele stwórczym.

Materiał poświęcony relacji z wydarzenia mogą Państwo zobaczyć w materiale Kroniki Krakowskiej TVP Kraków.

ZM AK fot. Waldemar Kompała