Program Nagród Kopernikańskich

Nagrody    Kopernikańskie     są     przyznawane     za     wybitne     osiągnięcia    naukowe  o przełomowym znaczeniu i zasięgu międzynarodowym. Wyróżnienie – w formie indywidualnej nagrody pieniężnej w wysokości 500 tys. zł – po raz pierwszy wręczone zostało w 2023 roku. W jednym roku Akademia przyznaje maksymalnie dwa takie wyróżnienia.

Od   2023   roku   Akademia   Kopernikańska  przyznaje  Nagrody  corocznie,   kolejno w jednej z kategorii: astronomia, ekonomia, medycyna, filozofia lub teologia albo prawo. Zgodnie z regulaminem, laureaci z dniem otrzymania Nagrody stają się członkami Akademii.

Wyboru laureata dokonuje Prezydium Akademii, natomiast kandydatów mogą zgłaszać: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, minister właściwy do spraw szkolnictwa   wyższego   i   nauki,   Izba   Akademii,   10   członków   Akademii  lub  jeden z laureatów Nagrody Kopernikańskiej.

„Ich badania poszerzają granice ludzkiego poznania”. Pierwsze Nagrody Kopernikańskie dla dwóch noblistów

20 czerwca 2023 roku profesorowie P. James E. Peebles i Barry C. Barish zostali pierwszymi w historii laureatami Nagród Kopernikańskich. „To wyróżnienie w dziedzinie nauki, jest realizacją koncepcji docenienia dorobku najdoskonalszych badaczy, których prace poszerzają granice ludzkiego poznania” – podkreślił premier Mateusz Morawiecki, którego list odczytano podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

Pierwszy wyróżniony – kanadyjski astronom i kosmolog prof. Phillip James Edwin Peebles otrzymał nagrodę za badania teoretyczne, które ustanowiły dziedzinę kosmologii fizycznej i dały podwaliny współczesnego modelu Wszechświata. Naukowiec    badał    m.in.    występowanie    helu   i   innych   lekkich    pierwiastków we  Wszechświecie,  wykazując  na tej podstawie zgodność teorii Wielkiego Wybuchu z obserwacjami. Prof. Peebles jest laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za rok 2019, emerytowanym wykładowca amerykańskiego uniwersytetu w Princeton.

Drugi  laureat  Nagrody  to fizyk prof. Barry C. Barish, który otrzyma nagrodę Akademii za wiodący udział w epokowym odkryciu fal grawitacyjnych, które przewidział w swojej teorii   względności   Albert  Einstein.  Prof.  Barish   wspólnie   z   Ronaldem   Dreverem i Kipem S. Thornem uczestniczył w stworzeniu LIGO – interferometru laserowego przeznaczonego do wykrywania fal grawitacyjnych i to dzięki tej technologii w 2015 r. udało się po raz pierwszy wykryć fale grawitacyjne. Naukowiec jest laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za rok 2017, emerytowanym pracownikiem California Institute of Technology. Prof. Barish jest też członkiem amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk.