Program Nagród Kopernikańskich

Nagrody dla wybitnych naukowców o dokonaniach mających przełomowe znaczenie dla świata nauki w skali światowej. Indywidualna nagroda pieniężna o równowartości 500 000 zł jest formą docenienia dorobku badaczy przesuwających granice dotychczasowego poznania ludzkości.
Pierwsze Nagrody Kopernikańskie zostaną wręczone podczas I Światowego Kongresu Kopernikańskiego, który odbędzie w Toruniu dniach 18 – 21 lutego 2023 roku.