Przyznanie Grantu Mikołaja Kopernika Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach

Grant Mikołaja Kopernika dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu „Fundamental properties of accreting black – hole binaries”

W dniu 14 lutego 2024 roku została zawarta umowa pomiędzy Akademią Kopernikańską i Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w zakresie dotyczącym przyznania Grantu Mikołaja Kopernika na warunkach określonych w umowie w odniesieniu do...