Grant Mikołaja Kopernika dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu „Fundamental properties of accreting black – hole binaries”

19 lutego, 2024

W dniu 14 lutego 2024 roku została zawarta umowa pomiędzy Akademią Kopernikańską i Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w zakresie dotyczącym przyznania Grantu Mikołaja Kopernika na warunkach określonych w umowie w odniesieniu do projektu „Fundamental properties of accreting black – hole binaries”. Kwota finansowania w okresie 3-letnim: 980.000 PLN.
Podmioty współpracujące z Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w ramach konsorcjum to: Centre for Space Research, North-West University (NWU), South Africa, Eberhard Karls Universität Tübingen; Institut für Astronomie und Astrophysik Tübingen; Abteilungen Astronomie und Hochenergieastrophysik, Germany, Centre for Extragalactic Astronomy, department of Physics, University of Durham UK, Department of Physics and Astronomy, University of Turku, Finland, EEBEE Universitat Politècnica de Catalunya, Spain, Faculty of Physics and Applied Informatics, University of Łódź, Poland.