Przyznanie Grantu Mikołaja Kopernika Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach

22 lutego, 2024

W dniu 20 lutego 2024 roku w siedzibie Akademii Kopernikańskiej została zawarta umowa z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego dotycząca przyznania Grantu Mikołaja Kopernika na projekt ,,Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw: uwarunkowania zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji w optyce orientacji strategicznej i odporności firm na kryzys.’’

Kwota dofinansowania w okresie dwuletnim wynosi 700.000 PLN. Partnerem UJK w ramach konsorcjum jest Stanford Doerr School of Sustainability.

Kierownikiem ww. projektu badawczego jest prof. dr hab. Jarosław Karpacz.