Otwarcie Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika [TRANSMISJA]

23 maja, 2023

24 maja 2023 roku w Warszawie, w siedzibie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika przy ul. Nowogrodzkiej 47a, odbędzie się uroczyste otwarcie Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania SGMK. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz Ministerstwa Edukacji i Nauki, Akademii Kopernikańskiej i Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, członkowie Izb Akademii Kopernikańskiej, wybitni reprezentanci świata nauki z Polski i z zagranicy. Serdecznie zapraszamy do śledzenia transmisji z wydarzenia na naszej stronie internetowej www.akademiakopernikanska.gov.pl.

W stolicy rozpoczęła działalność Szkoła Główna Mikołaja Kopernika. Głównym jej celem jest kształcenie badaczy oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych.

 

Szkoła i Akademia

Formalnie będąc odrębnym podmiotem, instytucja ta zintegrowana jest z Akademią Kopernikańską poprzez pełnienie przez Zgromadzenie Ogólne AK ustawowej funkcji Rady Uczelni. Dodatkowo Akademia Kopernikańska wpływa na obsadę personalną organów Szkoły, w tym rektorów.
W strukturze SGMK funkcjonować będzie pięć kolegiów: Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu, Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie, Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie oraz Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie.

Kolegium

W rozpoczynającym działalność w Warszawie Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzenia realizowane będzie kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w dwóch dyscyplinach: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.
Program Kształcenia Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika realizowany w Kolegium oparty będzie na zasadach różnorodności treściowej, metodologicznej, interdyscyplinarności, zindywidualizowanego modelu opieki naukowej.
W związku z fundamentami systemu wartości chrześcijańskich, jakie reprezentował patron instytucji, Mikołaj Kopernik, zadaniem Szkoły Doktorskiej jest formowanie doktorantów do służby człowiekowi w duchu solidaryzmu społeczno-gospodarczego, a także służby ojczyźnie i w dalszej kolejności budowania wspólnoty między narodami, czym także zajmował się Kopernik, a współczesnym wzorem działania na takim polu jest Czcigodny Sługa Boży Robert Schuman.
Programy kształcenia oferowane w Szkole Doktorskiej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w zakresie wskazanych dyscyplin mają na celu rozwój kompetencji badawczych oraz umiejętności wspomagających świadomą aktywność w procesach komunikacyjnych wspierających zdolność doktoranta do działania w zespołach badawczych.