II Świętokrzyskie Forum Rozwoju. „To ważne wydarzenie dla całego regionu”

22 września, 2023

Do wykorzystania niepowtarzalnego kapitału regionu i zapewnienia mu wielokierunkowego rozwoju konieczna jest współpraca ze światem nauki – podkreślił w liście do organizatorów i uczestników Świętokrzyskiego Forum Rozwoju: Edukacja-Nauka-Rozwój premier Mateusz Morawiecki. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Akademia Kopernikańska.

W piątek 22 września w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach odbyła się druga edycja Świętokrzyskiego Forum Rozwoju.

Zachęcamy do obejrzenia transmisji ze spotkania

Akademia Kopernikańska partnerem strategicznym Forum Rozwoju

Na początku spotkania wystąpił jeden z inicjatorów zorganizowania Świętokrzyskiego Forum Rozwoju – poseł Krzysztof Lipiec, który dziękował Akademii Kopernikańskiej za zaangażowanie w tworzenie tej inicjatywy.

– Mam przekonanie, że tutaj w województwie świętokrzyskim idziemy cały czas do przodu, że jest tutaj ogromna przestrzeń do rozwoju, w niemalże każdym aspekcie naszego bytowania – podkreślał polityk. – Bardzo się cieszę, że to hasło: Edukacja-Nauka-Rozwój gromadzi tylu ludzi, którzy są zainteresowani naszym regionem – dodał poseł Lipiec.

– Jest to miejsce wymiany poglądów, przestrzeń do debaty, przestrzeń gdzie powstają nowe impulsy rozwoju, które później trzeba przełożyć na konkretne czyny. Tak było po pierwszym Forum Rozwoju i jestem przekonany, że to drugie forum także przyniesie konkretne efekty, tym bardziej, że jest ono ukierunkowane na bardzo ważne aspekty naszego funkcjonowania – edukację i naukę – mówił polityk. – Dzisiaj w głównej mierze chcemy postawić na naukę, na te podmioty, które zajmują się naszym rozwojem – tłumaczył.

– Jestem niezmiernie wdzięczny Akademii Kopernikańskiej, nowej instytucji korporacyjnej w sferze polskiej nauki, która wychodzi także w świat, tak, aby gromadzić w Polsce wielu wyśmienitych naukowców – podkreślał poseł, przekazując podziękowania na ręce Dyrektora Biura Akademii Kopernikańskiej – dr. hab Witolda Mazurka. – Dziękuję, że zechcieliście Państwo przyjąć rolę partnera strategicznego dzisiejszego wydarzenia – dodał polityk.

Premier Morawiecki: Nauka jest niezbędna do wykorzystania kapitału regionu

Podczas otwarcia spotkania w Kielcach odczytany został także list premiera Mateusza Morawieckiego, skierowany do organizatorów i uczestników II Świętokrzyskiego Forum Rozwoju.

„To kolejne już spotkanie organizowane dla regionu, przed którym otwierają się perspektywy dynamicznego wzrostu. Wierzę, że przed Państwem okazja do szerokiej debaty o nadchodzących szansach i wyzwaniach” – napisał prezes Rady Ministrów, dziękując organizatorom za stworzenie przestrzeni do rozmów oraz wymiany doświadczeń.

„Dzisiejsza edycja odbywa się pod hasłem Edukacja-Nauka-Rozwój. To świadczy o tym, jak dalekosiężne są konstruowane przez Państwa plany. Wiemy bowiem wszyscy, że do pełnego wykorzystania niepowtarzalnego kapitału regionu i zapewnienia mu wielokierunkowego rozwoju konieczna jest współpraca ze światem nauki” – podkreślił premier i dodał: „Podpisane przez Państwa porozumienie o partnerstwie strategicznym z Akademią Kopernikańską jest krokiem we właściwym kierunku i przyniesie, być może w niedługiej przyszłości, efekty w postaci popularyzacji badań naukowych z jednej strony, a z drugiej – ich praktyczne zastosowanie w działaniach gospodarczych”.

Prof. Górski o działaniach Akademii Kopernikańskiej

W trakcie spotkania dyrektor Centrum Badawczego Akademii Kopernikańskiej dr Jakub Piechota odczytał również list od prof. dr hab. Krzysztofa Górskiego.

Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej przypomniał w liście o podpisaniu w połowie lipca porozumienia pomiędzy Akademią a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach i Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A.

„W uroczystości udział wzięli Pan dr Tomasz Rzymkowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pan Krzysztof Lipiec – poseł na Sejm RP, a także Pan Marcin Perz – Prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. Podkreśliłem wówczas, że podpisane umowy to dopiero początek szerszej współpracy z instytucjami w całej Polsce, co pozwoli realizować zasadniczą misję Akademii Kopernikańskiej, czyli wymianę wiedzy, wyników badań naukowych oraz rozwiązań technologicznych, które będą owocem naszej wspólnej pracy” – podkreślił prof. Górski.

„Reprezentujący Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Jarosław Karpacz Prorektor ds. Rozwoju i Finansów zwrócił natomiast uwagę, że zakres badań prowadzonych przez uczelnie doskonale wpisuje się w misję Akademii Kopernikańskiej. Z kolei Pan Prezes Perz, wyraźnie podkreślił znaczenie wymiany informacji i doświadczeń między sferą nauki i biznesu” – wskazał dalej Sekretarz Generalny AK.

„Wobec powyższego niezmiernie cieszy mnie fakt, że organizatorzy dzisiejszego wydarzenia zwrócili się do Akademii Kopernikańskiej z prośbą, aby została jego patronem strategicznym” – dodał prof. Górski.

Dyskusje i panele z udziałem ekspertów

W trakcie Forum Rozwoju odbywały się rozmowy przedstawicieli środowisk naukowych i biznesowych, a także zorganizowano dwa panele dyskusyjne z udziałem ekspertów.

W pierwszym panelu – pt. „Współpraca nauka – biznes w regionie świętokrzyskim” udział wzięli Prorektor ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Jarosław Karpacz, Dyrektor Centrum Badawczego dr Jakub Piechota, Prezes Zarządu Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria S.A. Szczepan Ruman, Koordynator Klastra Technologii Kosmicznych dr Konrad Dziadkowiak oraz Prezes Zarządu Electreen – Green Future Andrzej Zbróg.

W drugiej dyskusji, poświęconej nowoczesnej edukacji medycznej jako determinantowi rozwoju regionalnego, uczestniczyli poseł Krzysztof Lipiec, Przewodniczący Izby Nauk Medycznych Akademii Kopernikańskiej prof. Andrzej Rynkiewicz, Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, Prorektor ds. medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr hab. prof. UJK – Dorota Kozieł oraz Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych – Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr hab. n. med. prof. UJK Beata Kręcisz.