Współpraca nauki i biznesu. W piątek rusza Świętokrzyskie Forum Rozwoju

21 września, 2023

22 września w Kielcach odbędzie się drugie Świętokrzyskie Forum Rozwoju: Edukacja-Nauka-Rozwój. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Akademia Kopernikańska.

Rozmowy o współpracy ośrodków naukowych i przedsiębiorstw, okazja do wymiany dobrych praktyk i dyskusji o szansach na rozwój regionu – to wszystko możliwe będzie podczas drugiej edycji Świętokrzyskiego Forum Rozwoju, które odbędzie się 22 września w Kielcach.

Nauka i biznes szansą na rozwój

W erze przyspieszonej globalizacji i postępu technologicznego, współpraca między światem nauki i biznesu wydaje się niezbędnym elementem dla rozwoju gospodarczego i efektywnych działań na rzecz społeczeństwa, w sferze lokalnej, ogólnokrajowej i globalnej.
To także szansa na rozwiązywanie ogólnoświatowych problemów, takich jak zmiany klimatyczne czy zdrowie publiczne. – Dostrzegając rolę świata nauki w tym zakresie, podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Akademią Kopernikańską a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pierwszym obszarem wspólnych działań będą badania w obszarze wykorzystania sztucznej inteligencji oraz jej wpływu i zastosowaniami w rozwoju gospodarczym – mówi dr hab. Witold Mazurek dyrektor Biura Akademii Kopernikańskiej.

Wspólne działania dla dobrobytu społeczeństwa i środowiska

W trakcie Świętokrzyskiego Forum Rozwoju: Edukacja-Nauka-Biznes, organizowanego przez Fundację Centrum Nowoczesnej Edukacji oraz Specjalną Strefę Ekonomiczną „Starachowice” S.A., dyskutowana będzie rola nauki we wspieraniu biznesu, właśnie w oparciu o potencjał Akademii Kopernikańskiej oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. – Jest to potencjał, który należy w końcu zacząć wykorzystywać. Zamierzamy doprowadzić do sytuacji, w której samorządowcy i osoby decyzyjne w regionach będą coraz mocniej dostrzegały potencjał nauki – tłumaczył inicjator Forum poseł Krzysztof Lipiec.

– W obliczu coraz bardziej złożonych wyzwań jakie stoją przed społeczeństwem, współpraca nauki i biznesu staje się kluczowym narzędziem tworzenia przyszłości. Dzięki zaangażowaniu zarówno świata nauki, jak i biznesu, jesteśmy w stanie wspólnie kształtować innowacyjne rozwiązania, które przyczynią się do dobrobytu społeczeństwa i środowiska – podkreślił natomiast Marcin Perz prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.
Drugim tematem poruszanym podczas Świętokrzyskiego Forum Rozwoju będzie rola nowoczesnej edukacji medycznej w kształtowaniu rozwoju regionalnego. To nie tylko zdobywanie wiedzy teoretycznej, ale także umiejętność praktycznego zastosowania jej w środowisku klinicznym.