Nowi partnerzy Akademii Kopernikańskiej. Podpisano umowę z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach i SSE „Starachowice”

20 lipca, 2023

– To pierwszy przykład wejścia w system umów, który mamy zamiar nawiązywać w całym kraju – podkreślał Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej prof. Krzysztof Górski, podpisując umowę o współpracy Akademii z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach i ze Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice”.

19 lipca w siedzibie Akademii Kopernikańskiej w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umów o współpracy z dwoma instytucjami – Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach i Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice”.

W uroczystości udział wzięli: pełnomocnik Rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki wiceminister Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Kielc – Krzysztof Lipiec, a także reprezentujący Akademię Kopernikańską – Sekretarz Generalny prof. dr hab. Krzysztof Górski, dyrektor Biura Akademii Kopernikańskiej dr hab. Witold Mazurek wraz ze swoim zastępcą Sebastianem Wijasem oraz dziennikarze m.in. TVP i Polskiego Radia.

Prof. Górski: Podstawową misją Akademii jest wymiany wiedzy

Jak podkreślał podczas ceremonii Sekretarz Generalny Akademii, podpisane dzisiaj umowy to dopiero początek szerszej współpracy z instytucjami w całej Polsce.

– To pierwszy przykład wejścia w system umów, który mamy zamiar nawiązywać z instytucjami w całym kraju, aby realizować pryncypialną misję Akademii, czyli wymianę wiedzy, badań i dążeń technologicznych, które będą owocem naszych wspólnych pracy – tłumaczył prof. Górski.

Reprezentujący Uniwersytet Jana Kochanowskiego Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. Jarosław Karpacz zwrócił natomiast uwagę, że zakres badań prowadzonych przez uczelnie doskonale wpisują się w misję Akademii Kopernikańskiej. – Jesteśmy uczelnią działającą w wielu dziedzinach, w tym w obszarach stricte kopernikańskich – medycyny, ekonomii i zarządzania oraz astronomii – tłumaczył prof. Karpacz.

– Są to obszary, które doskonale wypełniają misję Akademii i sądzę, że wkrótce przystąpimy do realizacji naszego dzisiejszego postanowienia – dodał prorektor.

„Nowoczesna gospodarka opiera się na współpracy biznesu i nauki”

Drugim nowym partnerem Akademii Kopernikańskiej została Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”, której prezes zarządu Marcin Perz podkreślał podczas uroczystości znaczenie wymiany informacji i doświadczeń między sferą nauki i biznesu.

– Chcąc budować nowoczesną gospodarkę musimy budować mocne filary współpracy między biznesem a nauką. Misja Akademii, czyli promocja polskiej misji naukowej na świecie, jest dla nas tym obszarem, który chcemy absolutnie wykorzystać – wskazywał Perz.

– Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” skupia 270 firm, z bardzo różnych obszarów aktywności gospodarczej, które operują ogromnym kapitałem ludzkim, ale również naukowym i osiągnięciami – tłumaczył prezes SSE „Starachowice”.

„Widzimy mocną aktywność Akademii na polu naukowym”

W trakcie podpisywania umów głos zabrał także poseł Krzysztof Lipiec. Jak zaznaczył polityk, uwagę zwracają dynamiczne działania Akademii, która przecież rozpoczęła swoją działalność zaledwie kilka miesięcy temu.

– Składam gratulacje na ręce Sekretarza Generalnego prof. Górskiego, z tej racji, że tak młoda instytucja naukowa jak Akademia Kopernikańska, rozwija się w tak szybkim tempie. Jestem pełen podziwu i uznania, bo przecież tak niedawno w Sejmie głosowaliśmy, z inicjatywy prezydenta, ustawę o powołaniu Akademii, a dzisiaj widzimy tak mocną aktywność na polu naukowym, za nami już też pierwszy Kongres Kopernikański i powołanie nowych członków Akademii – wymieniał poseł.

ZM AK