XVI-wieczne wydania Biblii w zbiorach Akademii Kopernikańskiej

30 sierpnia, 2023

Akademia Kopernikańska nabyła dwa wydania Biblii – z 1561 i 1599 roku. Pierwsze opracowane przez Jana Leopolitę, drugie przez Jakuba Wujka.

Dwa zabytkowe egzemplarze Biblii – obydwa pochodzące z drugiej połowy XVI stulecia – nabyte zostały ze zbiorów Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orionistów Prowincji Polskiej.

Pierwsza księga „Biblia to iest. Kxięgi Starego y Nowego Zakonu, na Polski ięzyk z pilnością według Lacińskiey Bibliey, od Kośćioła Krześcijańskiego powszechnego przyięthey: nowo wyłożona” wydana została przez nauczyciela Jakuba Wujka – Jana Leopolitę (wydawcę, tłumacza), nakładem Mikołaja Szarfenbergera (autora dedykacji, drukarza) w Krakowie, w drukarni Szarfenbergów w 1561 roku.

Druga księga to „Biblia to iest księgi Starego y Nowego Testamentv, wedłvg łacińskiego przekładu starego, w kościele powszechnym przyiętego, na Oolski ięzyk znowu z pilnością przełożone […] przez D. Iakuba Wvyka z Wągrowca […]” wydana przez Jakuba Wujka (tłumacza) i Stanisława Karnkowskiego (autora przedmowy) w Krakowie, w Drukarni Łazarzowey w 1599 roku.