Spotkanie kierownictwa Akademii Kopernikańskiej z ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Serbii

26 lutego, 2024

W dniu 2 lutego 2024 r. kierownictwo Akademii Kopernikańskiej w osobach prof. Krzysztofa M. Górskiego, Sekretarza Generalnego oraz prof. Witolda Mazurka, Dyrektora Biura uczestniczyło w spotkaniu z Rafałem Perlem, ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Serbii; spotkanie odbyło się w ambasadzie RP w Belgradzie.

Omówiono plany wspólnych projektów dotyczących umiędzynarodowienia polskiej nauki oraz nawiązywania partnerstw z serbskimi jednostkami naukowymi. Poruszono również kwestie wspólnej organizacji wystawy poświęconej życiu i twórczości Mikołaja Kopernika.