Minister Rzymkowski: Akademia Kopernikańska rozwija się znakomicie, czego dowodem jest współpraca z uznanymi uczelniami jak ChAT

25 października, 2023

– Ku zaskoczeniu oponentów Akademia Kopernikańska rozwija się znakomicie, czego przejawem jest współpraca z uznanymi uczelniami jak ChAT, ale też szeregiem innych ośrodków w kraju i zagranicą, które chcą wraz z AK prowadzić badania naukowe, dokonywać wymiany doświadczeń naukowych i wspólnie realizować projekty – podkreślał Tomasz Rzymkowski, wiceminister i pełnomocnik rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki.

Wiceminister wziął udział 25 października w uroczystości podpisania umowy o współpracy pomiędzy Chrześcijańską Akademią Teologiczną a Akademią Kopernikańską.
W uroczystości uczestniczyli także abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski – rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, abp Abel – prawosławny arcybiskup lubelski i chełmski oraz reprezentujący Akademię Kopernikańską prof. dr hab. Krzysztof Górski – Sekretarz Generalny AK i dr hab. Witold Mazurek – dyrektor Biura Akademii Kopernikańskiej.
Współpraca ChAT-u z Akademią Kopernikańską
W trakcie uroczystości wiceminister Rzymkowski wskazywał, że podpisanie umowy o współpracy pokazuje, że polska nauka nikogo nie wyklucza.

– Religią dominującą w Polsce jest wyznanie rzymskokatolickie, natomiast ChAT jest tą uczelnia, która w sposób bardzo ekumeniczny podchodzi do kwestii wiary i nauki teologii – podkreślał wiceszef resortu edukacji.

– Patrząc z punktu widzenia dziedzictwa Mikołaja Kopernika, Akademia Kopernikańska to też w jednej piątej uczelnia teologiczna i odnosi się do ekumenicznego podejścia ChAT, która z jednej strony zajmuje się studiami nad Kościołem ortodoksyjnym, prawosławnym, a z drugiej nad konfesjami protestanckimi i jest uczelnią uznaną, bardzo wysoko ocenianą przez MEiN – mówił wiceminister Rzymkowski. – To dobrze, że polskie uczelnie, chcą współpracować z Akademią Kopernikańską. To korzyść dla obu stron takiego porozumienia – dodał.

Ataki na studia teologiczne

Wiceminister zapytany o pomysł usuwania nauk teologicznych z uniwersytetów określił taką inicjatywę jako „recydywę okresu komunistycznego”. – To wtedy na polskich uniwersytetach, które funkcjonowały przed wojną i które na nowo zaczęły funkcjonować po II wojnie światowej, komuniści likwidowali wydziały teologiczne. Teologia była od samego początku funkcjonowania uniwersytetu i to z łona kościoła katolickiego wyewoluowały uniwersytety jako dziedzictwo chrześcijańskie Europy – podkreślał dalej Rzymkowski.

– Próba odcinania się od tych korzeni, od tego z czego pochodzą same uniwersytety, prowadzi jak w ogrodnictwie, do tego, że drzew usycha, zatem tego typu zakusy mogą tylko w przyszłości zaszkodzić światu nauki, bo jest ona wtedy odrywana od prawdy – tłumaczył polityk.

Wiceszef resortu edukacji wskazywał również, że rozszerzanie płaszczyzn współpracy z innymi uczelniami to jedno z dokonań Akademii Kopernikańskiej, która ku zaskoczeniu jej oponentów znakomicie się rozwija.

– Przejawem tego jest współpraca z uznanymi uczelniami jak ChAT, ale też szeregiem innych ośrodków w kraju i zagranicą, które chcą wraz z AK prowadzić badania naukowe, dokonywać wymiany doświadczeń naukowych i wspólnie realizować projekty, a ponadto piękny zaciąg do szkół doktorskich w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika – wymieniał Rzymkowski.