„Akademia Kopernikańska rozszerza swoje spektrum działania”. Chrześcijańska Akademia Teologiczna nowym partnerem AK

25 października, 2023

– Ciesze się, że Akademia Kopernikańska rozszerza swoje spektrum działań i w sferze współpracy z uczelniami teologicznymi wykracza poza Kościół rzymskokatolicki – podkreślił abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, podczas uroczystości podpisania umowy o współpracy pomiędzy ChAT a Akademią Kopernikańską.

25 października w siedzibie Akademii Kopernikańskiej w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy z Chrześcijańską Akademią Teologiczną (ChAT).

Jednym z pierwszych wspólnych projektów tych dwóch ośrodków naukowych mają być połączone działania przy organizacji stulecia nadania autokefalii kościoła prawosławnego w Polsce.

Współpraca Akademii Kopernikańskiej z Chrześcijańską Akademią Teologiczną

W uroczystości udział wzięli abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski – rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, abp Abel – prawosławny arcybiskup lubelski i chełmski, Tomasz Rzymkowski – wiceminister i pełnomocnik rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki oraz reprezentujący Akademię Kopernikańską prof. dr hab. Krzysztof Górski –Sekretarz Generalny AK i dr hab. Witold Mazurek – dyrektor Biura Akademii Kopernikańskiej.

Jak podkreślał podczas uroczystości abp. Pańkowski, współpraca między Chrześcijańską Akademią Teologiczną a Akademią Kopernikańską przyniesie obu ośrodkom naukowym wiele korzyści.

– Cieszę się, że Akademia Kopernikańska rozszerza swoje spektrum działań i w sferze współpracy z uczelniami teologicznymi wykracza poza Kościół rzymskokatolicki – wskazywał duchowny. – To bardzo ważne, bo Chrześcijańska Akademia Teologiczna, która za rok będzie obchodziła 70. rocznicę powstania, wyrosła z Katedry Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego i jest unikatowym ośrodkiem uniwersyteckim, który kształci wyznawców prawosławia, starokatolicyzmu i luteranizmu. Jest to o tyle istotne, że nie jest prosto, przy tak dużej rozbieżności różnic konfesyjnych utrzymać obiektywność oceny wielu teologicznych zagadnień – tłumaczył abp. Pańkowski.
– Dlatego też wierzę głęboko, że ChAT ze swoim dorobkiem i renomą wiele wniesie do tej współpracy – dodał rektor.

Dziedzictwo Mikołaja Kopernika

Obecny na uroczystości wiceminister Tomasz Rzymkowski wskazywał natomiast, że podpisanie umowy o współpracy pokazuje, że polska nauka nikogo nie wyklucza.
– Religią dominującą w Polsce jest wyznanie rzymskokatolickie, natomiast ChAT jest tą uczelnia, która w sposób ekumeniczny podchodzi do kwestii wiary i nauki teologii – podkreślał wiceszef resortu edukacji.

– Patrząc z punktu widzenia dziedzictwa Mikołaja Kopernika, Akademia Kopernika to też w jednej piątek uczelnia teologiczna i odnosi się do ekumenicznego podejścia ChAT, która z jednej strony zajmuje się studiami nad Kościołem ortodoksyjnym, prawosławnym, a z drugiej nad konfesjami protestanckimi i jest uznaną uczelnią, bardzo wysoko ocenianą przez MEiN – mówił wiceminister Rzymkowski. – To dobrze, że polskie uczelnie, chcą współpracować z Akademią Kopernikańską. To korzyść dla obu stron takiego porozumienia – dodał.