Rozmowy o nauce z przedstawicielami Academii Sinica

21 lipca, 2023

O współpracy naukowej, wymianie doświadczeń i wspólnych planach rozmawiali delegaci tajwańskiej narodowej instytucji akademickiej – Academii Sinica oraz Biura Tajpej w Polsce, z przedstawicielami Akademii Kopernikańskiej i wiceministrem edukacji i nauki Tomaszem Rzymkowskim.

Przy okazji wizyty w Polsce przedstawiciele tajwańskiej narodowej instytucji akademickiej Academia Sinica spotkali się 21 lipca w Warszawie z Sekretarzem Generalnym Akademii Kopernikańskiej prof. dr hab. Krzysztofem Górskim oraz reprezentującym polski rząd pełnomocnikiem ds. rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki, zarazem wiceministrem Tomaszem Rzymkowskim.

Academia Sinica posiada obecnie 24 instytuty i 8 ośrodków badawczych działających w zakresie trzech obszarów: Wydziału Matematyczno-Fizycznego, Wydziału Nauk Przyrodniczych oraz Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Instytucja ta współpracuje z ośrodkami naukowymi na całym świecie, realizując umowy o współpracy z 57 krajami i 608 krajowymi i międzynarodowymi instytutami badawczymi.

W ostatnich latach Academia Sinica osiągnęła istotne wyniki w badaniach z zakresu biomedycyny, biologii, fizyki, biologii strukturalnej, astrofizyki, nauki o informacji oraz historii, sinologii i naukach społecznych.

Rozmowy o nauce i współpracy badawczej

W trakcie spotkania w Warszawie delegaci Academii Sinica dyskutowali z przedstawicielami Akademii Kopernikańskiej o współpracy badawczej, wspieraniu młodych naukowców oraz wymianie idei, która prowadzi do przełomów w nauce.

Ze strony Academii Sinica w rozmowach uczestniczył między innymi prezydent instytucji dr James C. Liao, specjalista i pionier w zakresie inżynierii metabolicznej, biologii syntetycznej i biologi systemów oraz dr Kay-Hooi Khoo, specjalista w zakresie chemii biologicznej, sekretarz wykonawczy tej instytucji.

W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Biura Tajpej w Polsce.

Współpraca Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika z Tajwanem

Przypomnijmy, że w czerwcu dyrektor Biura Tajpej w Polsce Bob L. J. Chen oraz Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej prof. dr hab. Krzysztof Górski podpisali porozumienie na mocy którego Akademia otrzymała 3,5 miliona dolarów darowizny w celu ufundowania stypendiów doktoranckich i post-doktoranckich dla obywateli Ukrainy mieszkających i uczących się w Polsce.

Na mocy porozumienia pomiędzy władzami tajwańskimi i polskimi, środki przekazane Akademii Kopernikańskiej będą wypłacane studentom ukraińskim pragnącym uzyskać doktorat lub habilitację w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika w zakresie nauk prawnych, nauk ekonomicznych i zarządzania.