Tajwan przekazuje 3,5 mln dolarów na kształcenie przyszłych elit Ukrainy w Polsce

16 czerwca, 2023

Doktoranci i habilitanci z Ukrainy od października będą stypendystami w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie. To efekt współpracy między przedstawicielami władzy w Tajpej i Warszawie, dzięki której na stypendia dla przyszłych studentów przeznaczone zostanie 3,5 mln dolarów.

Dyrektor Biura Tajpej w Polsce Bob L. J. Chen, oraz sekretarz generalny Akademii Kopernikańskiej prof. dr hab. Krzysztof Górski podpisali porozumienie, na mocy którego Akademia Kopernikańska otrzymała 3,5 miliona dolarów darowizny w celu ufundowania stypendiów doktoranckich i post-doktoranckich dla obywateli Ukrainy mieszkających i uczących się w Polsce.

W wydarzeniu wzięli udział dyrektor biura Akademii Kopernikańskiej dr hab. Witold Mazurek, przedstawiciele Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWY), Sieci Badawczej Łukasiewicz i Polskiego Radia.

Budowanie przyszłych ukraińskich elit

Na mocy porozumienia pomiędzy władzami tajwańskimi i polskimi środki przekazane Akademii Kopernikańskiej będą wypłacane studentom ukraińskim pragnącym uzyskać doktorat lub habilitację w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika w zakresie nauk prawnych, nauk ekonomicznych i zarządzania.

Tajwan i Akademia Kopernikańska pragną w ten sposób włączyć się w proces odbudowy Ukrainy, który rozpocznie się po zakończeniu konfliktu zbrojnego wywołanego przez Rosję. Celem inicjatywy jest wykształcenie na najwyższym poziomie nowych elit państwa ukraińskiego, ale także umocnienie relacji na linii Warszawa-Tajpej.

Rzymkowski: To porozumienie jest wyrazem solidarności z Ukrainą  

— To ważne wydarzenie pokazujące wielką przyjaźń miedzy dwoma wielkimi narodami — chińskim i polskim. Dwoma państwami i narodami doświadczonymi totalitaryzmem, które rozumieją czym jest wojna — podkreślał podczas uroczystości podpisania porozumienia wiceminister edukacji i nauki dr Tomasz Rzymkowski.

W trakcie uroczystości wiceminister wskazywał też, że porozumie jest wyrazem solidarności z walczącą Ukrainą, która zmaga się z agresją i brutalnością Rosji.

— Ta umowa pozwoli na podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych obywateli Ukrainy, aby po zakończonym konflikcie mogli odbudowywać wolną i suwerenną Ukrainę — dodał wiceminister.

Umacnianie współpracy miedzy Tajwanem a Polską

Przedstawiciel polskiego rzadu dziękował też Tajwanowi za wsparcie inicjatywy i umacnianie współpracy na linii Tajpej-Warszawa, o czym mówił również przedstawiciel i szef Biura Przedstawicielstwa Tajpej w Warszawie.

— To dla mnie wielki zaszczyt podpisywać porozumienie, które umożliwi obywatelom Ukrainy uzyskanie doktoratu i habilitacji, w sytuacji kiedy Ukraina zmaga się z wojną i jej konsekwencjami — tłumaczył L. J. Chen. — Polska i Tajwan to naturalni towarzysze ze względu na wyznawane przez nas wspólne wartości — wolność, demokrację i dbałość o prawa człowieka — dodał ambasador.

Dyrektor Biura Tajpej w Polsce wyraził też wdzięczność wobec przedstawicieli polskiego rządu, przede wszystkim wiceministra Tomasza Rzymowskiego, oraz sekretarza generalnego Akademii Kopernikańskiej prof. Krzysztofa Górskiego za wspieranie inicjatywy.  — Osobiście uważam, że to porozumienie przyniesie wiele znaczących korzyści — podkreślał dyplomata, wskazując m.in. na umocnienie bilateralnych relacji polsko-tajwańskich w zakresie edukacji. L. J. Chen wyraził także nadzieje, że podpisanie porozumienia pozwoli w przyszłości na rozwijanie współpracy tak, by mogli z niej szerzej korzystać studenci z Tajwanu i Polski.

Jak podkreślił L.J.Chen, podpisanie porozumienia jest też wyjątkowym sposobem na uczenie 550. rocznicy narodzin Mikołaja Kopernika.