Prof. Grzegorz Górski spotkał się z przewodniczącym włoskiej komisji kultury, edukacji, nauki i sportu Roberto Martim

18 maja, 2023

17 maja 2023 koordynator wydziału ekspertów Centrum Badawczego Mikołaja Kopernika prof. Grzegorz Górski odbył w Rzymie rozmowę z przewodniczącym komisji kultury i dziedzictwa kulturowego, edukacji, badań naukowych i sportu Senatu Republiki Włoskiej Roberto Martim, otwierając tym samym nowy rozdział współpracy polsko-włoskiej.

Spotkanie, do którego doszło w siedzibie włoskiego senatu, stanowiło doskonałą okazję do przedyskutowania możliwości intensyfikacji kontaktów między Polską a Włochami. Wśród poruszanych tematów znalazły się te dotyczące wyzwań i możliwości współpracy w takich dziedzinach jak edukacja, nauka i kultura.

W spotkaniu z partnerami z Włoch wzięli też udział przedstawiciele włoskich władz samorządowych oraz m.in. wiceprzewodniczący senatu.

Konkretyzacja Planów

Prof. Grzegorz Górski i przewodniczący Marti podkreślili zdecydowanie swój zamiar rozwijania inicjatyw naukowych i kulturalnych obejmujących m.in. organizację wydarzeń takich jak konferencje, sympozja i seminaria. Prof. Górski przedstawił swoją wizję tego, jak Centrum Badawcze Mikołaja Kopernika może przyczynić się do współpracy, prezentując plany przyszłych projektów i inicjatyw.

W rozmowach skupiono się na omówieniu szeregu kwestii związanych z zacieśnieniem relacji pomiędzy środowiskami naukowymi Polski i Włoch. Jednym z efektów spotkania ma być m.in. podpisanie szczegółowych umów o współpracy, dotyczących zwłaszcza działalności naukowej, edukacji i kultury.

Promocja kraju za granicą

W trakcie zorganizowanej na koniec konferencji prasowej prof. Górski podkreślił, że dla Akademii Kopernikańskiej ważne i zawsze warte podjęcia są działania zmierzające do propagowania polskiej nauki i kultury za granicą, promocji wiedzy o polskiej historii oraz dziedzictwie narodowym na świecie.

Spotkanie potwierdziło otwartość obu stron na kontynuowanie kontaktów, realizację podjętych inicjatyw. Wizyta delegacji Akademii Kopernikańskiej w Rzymie stanowi istotny krok ku zacieśnianiu polsko-włoskich związków naukowych i kulturalnych, co z pewnością przyniesie korzyści dla obu stron.