Współpraca Akademii Kopernikańskiej z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji (IPA)

12 września, 2023

12 września Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej prof. dr hab. Krzysztof Górski i Sekretarz Generalny i dyrektor Biura Akademii Kopernikańskiej dr hab. Witold Mazurek podpisali porozumienie o współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji (International Police Association).

Uroczystość podpisania porozumienia odbyła się w siedzibie Akademii Kopernikańskiej w Warszawie. Ze strony Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji dokument podpisał prezydent Krajowego Zarządu IPA Sekcja Polska – Piotr Wójcik.

IPA jest stowarzyszeniem ogólnoświatowym, liczącym prawie 400 tys. członków, zrzeszonych w 65 krajach. Jest stowarzyszeniem niezawisłym, łączącym wszystkie policyjne służby, bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest neutralna politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Przynależność do IPA zobowiązuje członków do przestrzegania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1948 roku oraz Deklaracji o Policji, uchwalonej jako rezolucja nr 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Sekcji Polskiej IPA działa od 30 lat.

Na zdjęciu (od lewej): Piotr Wójcik – prezydent Krajowego Zarządu IPA Sekcja Polska, prof. dr hab. Krzysztof Górski – Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej, dyrektor Biura Akademii Kopernikańskiej – dr hab. Witold Mazurek.