Podpisanie umowy o współpracy na rzecz rozwoju nauki i transferu wiedzy pomiędzy Akademią Kopernikańską i Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

27 listopada, 2023
Na obu zdjęciach od lewej: prof. Andrzej Rynkiewicz, Przewodniczący Izby Nauk Medycznych Akademii Kopernikańskiej, p.o. Dziekana Kolegium Nauk Medycznych Akademii Kopernikańskiej oraz prof. Mariusz Piskuła, Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

W dniu 21 listopada 2023 r. została podpisana umowa o współpracy na rzecz rozwoju nauki i transferu wiedzy pomiędzy Akademią Kopernikańską i Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Strony wyraziły wolę wspólnego działania na rzecz rozwoju nauki, jak również̇ transferu wiedzy, doświadczeń́ i technologii. Ma to być realizowane poprzez wsparcie naukowe projektów badawczych, pomoc w realizacji projektów wdrożeniowych, zarówno na etapie badań, jak i praktycznego ich stosowania oraz wsparcie naukowe i organizacyjne konferencji, sympozjów i seminariów.