Podpisanie MoU pomiędzy Ambasadą RP w Belgradzie i Akademią Kopernikańską

17 kwietnia, 2024

W dniu 17 kwietnia 2024 r. w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w stolicy Republiki Serbii, Belgradzie została nawiązana współpraca na rzecz rozwoju nauki i transferu wiedzy pomiędzy Ambasadą i Akademią Kopernikańską. Pierwszą z instytucji reprezentował Rafał Perl, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej, drugą – dr hab. Witold Mazurek, prof. SGMK, Dyrektor Biura Akademii Kopernikańskiej. Obie strony wyraziły wolę wzajemnego wsparcia organizacyjnego w realizacji projektów badawczych, konferencji, sympozjów i seminariów naukowych poświęconych życiu i spuściźnie naukowej wielkiego polskiego uczonego, Mikołaja Kopernika.

W trakcie spotkania omówiono możliwości współpracy w celu propagowania idei kopernikańskiej wśród polskich i serbskich placówek edukacyjnych. Jego Ekscelencja Ambasador Rafał Perl zwrócił uwagę, że postać astronoma nadal pozostaje słabo znana nie tylko w środowisku naukowym Serbii, lecz także tutejszej polonii. Zaproponował, że przekazana mu wystawa kopernikańska będzie prezentowana na targach edukacyjnych w Serbii.

Dyrektor Witold Mazurek zaoferował, że Akademia Kopernikańska za pośrednictwem Ambasady przekaże Pani Oliverze Sindjelić, Konsulowi Honorowemu RP w Niszu, Stowarzyszeniu Polaków “Bolesławiec” w gminie Prnjavor oraz polskim placówkom edukacyjnym w Serbii wystawę poświęconą życiu i twórczości Mikołaja Kopernika wraz z reprintami pierwszego wydania „De revolutionibus orbium coelestium”.

Rozmówcy rozważyli również możliwość wygłoszenia cyklu wykładów poświęconych Mikołajowi Kopernikowi między innymi przez prof. Krzysztofa M. Górskiego, Sekretarza Generalnego Akademii Kopernikańskiej oraz innych naukowców, członków Zgromadzenia Ogólnego Akademii Kopernikańskiej, w tym laureatów Nagrody Nobla.