Nowe perspektywy współpracy. Rozmowy w Akademii Kopernikańskiej z delegacją z Tajwanu

21 września, 2023

W Akademii Kopernikańskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Tajwanu oraz władz tajwańskich szkół wyższych z reprezentacjami największych polskich uczelni, w tym Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W trakcie rozmów przewodniczący delegacji Republiki Chińskiej – wiceminister edukacji prof. Lio Mon-Chi – podpisał gwarantującą wolność prowadzenia badań naukowych oraz swobody krytyki i debaty naukowej „Deklarację Toruńską”.

– Chcemy stworzyć jak najgodniejsze warunki do dalszego rozwoju relacji między polskimi i tajwańskimi uczelniami i ośrodkami naukowymi – mówił podczas spotkania w Akademii Kopernikańskiej prof. dr hab. Krzysztof Górski.

Jak podkreślał Sekretarz Generalny AK, spotkanie przedstawicieli polskich i tajwańskich uczelni oraz przedstawicieli władz Republiki Chińskiej jest okazją nie tylko do nawiązania znajomości między reprezentantami szkół, ale również do umocnienia współpracy na linii Tajpej-Warszawa. – Szczególnie, że nasze kraje łączy wzajemne zrozumienie wobec trudnej sytuacji geopolitycznej – tłumaczył prof. Górski.

W rozmowach podnoszono temat współpracy w zakresie badań naukowych oraz możliwości podejmowania wspólnych działań edukacyjnych. Po krótkich prezentacjach dotyczących poszczególnych uczelni, odbyły się się również rozmowy indywidualne między przedstawicielami ośrodków naukowych.

W trakcie spotkania przewodniczący delegacji Republiki Chińskiej – wiceminister edukacji prof. Lio Mon-Chi – podpisał gwarantującą wolność prowadzenia badań naukowych oraz swobody krytyki i debaty naukowej „Deklarację Toruńską”.

Fot. Prof. Lio Mon-Chi, wiceminister edukacji Republiki Chińskiej podpisuje „Deklarację Toruńską”.

Rozmowy środowisk naukowych z Polski i Tajwanu

Rozmowy odbyły się w siedzibie Akademii Kopernikańskiej, 20 września w Warszawie. Władze Republiki Chińskiej reprezentowali wiceminister edukacji prof. Lio Mon-Chi, dyrektor generalna ds. współpracy międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji dr Nicole Yen-Yi Lee oraz kierująca jednostką ds. języka mandaryńskiego w Ministerstwie Edukacji Canny Yi-Ken Liao. Na spotkaniu obecni byli także reprezentanci Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce, w tym szefowa Biura – Sharon Wu.

Na zdjęciu (od lewej): Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej – prof. dr hab. Krzysztof Górski, dyrektor Biura Akademii Kopernikańskiej – dr hab. Witold Mazurek oraz wiceminister edukacji Republiki Chińskiej – prof. Lio Mon-Chi.

Wśród przedstawicieli tajwańskich uczelni znaleźli się wiceprezydent National Taiwan University – prof. Liao Wan-Jiun, była prezydent National Cheng Kung University, prof. Wydziału Środowiska i Higieny Pracy NCKU – prof. Su Huey-Jen Jenny, wiceprezydent National Cheng Kung University – prof. Chen Hong-Chen, wiceprezydent National Tsing Hua University – prof. Lyu Ping-Chiang, wiceprezydent National Yang Ming Chiao Tung University – prof. Lee Chen-Yi, wiceprezydent National Chengchi University – prof. Tsai Wei-Chi, wiceprezydent National Taiwan Normal University – prof. Chen Kwun-Min, wiceprezydent National Central University – prof. Chyi Jen-Inn, wiceprezydent ds. międzynarodowych National Chung Hsing University – prof. Chou Chi-Chung, dziekan Wydziału Badań i Rozwoju National Chung Hsing University – prof. Song Jenn-Ming i wiceprezydent ds. międzynarodowych Taipei Medical University – prof. Luisa Shu-Ying Chang.

Stronę polską reprezentowali Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni z Politechniki Wrocławskiej – prof. dr hab. inż Tomasz Nowakowski, Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej – prof. Pol. Śl., dr hab. inż. Dariusz Bismor, Prorektor ds. kształcenia Politechniki Łódzkiej – prof. PŁ., dr hab. inż. Andrzej Romanowski, Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą na Politechnice Krakowskiej– prof. PK., dr hab. inż. Jerzy Zając i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Krakowskiej – mgr Katarzyna Baron-Lisiakiewicz, Prodziekan Wydziału ds. Współpracy i Rozwoju  Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – prof. AGH, dr hab. Joanna Kulczycka, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada, Prorektor ds. Medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – prof. UJK, dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł i Prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka, Rektor Akademii Jagiellońskiej w Toruniu – dr Joanna Górska-Szymczak, Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – prof. dr hab. Anna M. Moniuszko-Malinowska, Prorektor ds. Nauki i Nauczania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – prof. KAAFM, dr hab. Marcin Pieniążek, Prorektor ds. Studenckich, Kształcenia i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego – dr Tatiana Manasterska oraz przedstawiciele Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Kontynuacją rozmów z delegacją tajwańską było spotkanie w Ministerstwie Edukacji i Nauki, które odbyło się w czwartek 21 września. W spotkaniu z ramienia Akademii Kopernikańskiej uczestniczył Sekretarz Generalny prof. Krzysztof Górski.

Na zdjęciu (od lewej): Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej – prof. dr hab. Krzysztof Górski, wiceminister edukacji Republiki Chińskiej – prof. Lio Mon-Chi oraz Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki – Tomasz Rzymkowski.