Minister Rzymkowski: Mikołaj Kopernik jest znany na każdym kontynencie

21 lutego, 2023

– To największe wydarzenie świata nauki, również akademickiej, o charakterze światowym – mówił o trwającym w Toruniu Światowym Kongresie Kopernikańskim wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski.

W Toruniu trwa I Światowy Kongres Kopernikański, który jest miejscem spotkań przedstawicieli świata nauki, przestrzenią wymiany informacji i dobrych praktyk, a także okazją do zapoznania się z wynikami najnowszych badań naukowych z zakresu astronomii, ekonomii i medycyny.

Jak podkreślał jeden z gości imprezy – wiceminister nauk i edukacji Tomasz Rzymkowski – spotkanie to ma charakter światowy z uwagi na obecność najwybitniejszych przedstawicieli dyscyplin związanych z działalnością patrona spotkania – Mikołaja Kopernika.

– To wyjątkowe obchody narodzin Mikołaja Kopernika, jednego z najwybitniejszych, jeśli nie najwybitniejszego polskiego naukowca, który był z jednej strony lekarzem, z drugiej strony prawnikiem, był teologiem, ekonomistą – człowiekiem renesansu – wskazywał dalej wiceminister.