Abp Pańkowski: Nauki teologiczne stanowią ramę naszych zachowań i wartości

25 października, 2023

Próby wyparcia nauk teologicznych z uniwersytetów mogą być związane z tym, że teologia i religioznawstwo stanowią pewnego rodzaju ramę naszych zachowań i wartości, za którą nie można wykroczyć i dlatego też takie próby były, powtarzają się i z pewnością pojawią się znowu w przyszłości – podkreślał abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, podczas uroczystości podpisania umowy o współpracy pomiędzy ChAT a Akademią Kopernikańską.

25 października w siedzibie Akademii Kopernikańskiej w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy z Chrześcijańską Akademią Teologiczną (ChAT).

Korzyści z współpracy ChAT-u z Akademią Kopernikańską

W uroczystości udział wzięli abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski – rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, abp Abel – prawosławny arcybiskup lubelski i chełmski, Tomasz Rzymkowski – wiceminister i pełnomocnik rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki oraz reprezentujący Akademię Kopernikańską prof. dr hab. Krzysztof Górski –Sekretarz Generalny AK i dr hab. Witold Mazurek – dyrektor Biura Akademii Kopernikańskiej.
Jak podkreślał podczas uroczystości abp. Pańkowski, współpraca między Chrześcijańską Akademią Teologiczną a Akademią Kopernikańską przyniesie obu ośrodkom naukowym wiele korzyści. Duchowny dziękując przedstawicielom Akademii za podpisanie umowy zwrócił uwagę, że Akademia Kopernikańska rozszerza swoje spektrum działań w sferze współpracy z uczelniami teologicznymi wykraczając poza Kościół rzymskokatolicki.
– To bardzo ważne, bo Chrześcijańska Akademia Teologiczna, która za rok będzie obchodziła 70 rocznicę powstania, wyrosła z Katedry Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego i jest unikatowym ośrodkiem uniwersyteckim, który kształci wyznawców prawosławia, starokatolicyzmu i luteranizmu. Jest to o tyle istotne, że nie jest prosto, przy tak dużej rozbieżności różnic konfesyjnych utrzymać obiektywność oceny wielu teologicznych zagadnień – tłumaczył abp. Pańkowski.
– Dlatego też wierzę głęboko, że ChAT ze swoim dorobkiem i renomą wiele wniesie dzięki tej współpracy i do dorobku Akademii Kopernikańskiej – dodał rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Znaczenie nauk teologicznych

Duchowny odniósł się również do pomysłu usuwania nauk teologicznych z uniwersytetów.

– Kiedy słyszę że teologia powinna zostać wyparta z tej przestrzeni dziedzin naukowych to budzi to we mnie nie tyle sprzeciw, ile zdumienie – mówił abp Pańkowski, wspominając studia na Uniwersytecie Ateńskim podczas których obserwował jak teologia jest na tej uczelni traktowana jako matka wszystkich nauk.

– Wydaje mi się, że próby wyparcia nauk teologicznych z uniwersytetów mogą być związane z tym, że teologia i religioznawstwo stanowią pewnego rodzaju ramę naszych zachowań i wartości, za którą nie można wykroczyć, te nauki pomagają człowiekowi zachować człowieczeństwo i dlatego też takie próby były, powtarzają się i z pewnością pojawią się znowu w przyszłości. Śmiem nawet twierdzić, że w przyszłości będzie ich więcej – wskazywał abp Pańkowski.

Dorobek Mikołaja Kopernika a teologia

Rektor ChAT-u podkreślił również, że właśnie wspomniane nauki teologiczne i rzetelne badania naukowe mogą być jedną z płaszczyzn współpracy pomiędzy Chrześcijańską Akademią Teologiczną a Akademią Kopernikańską. – Myślę, że przede wszystkim będzie to płaszczyzna ekumeniczna, płaszczyzna koegzystencji wielu wyzwań, która to koegzystencja jest nie tylko wyrazem pluralizmu ale jednocześnie braku kompromisu w kwestiach wiary – tłumaczył duchowny.

Jednocześnie abp Pańkowski zapewnił, że dorobek naukowy Mikołaja Kopernika jest już obecny w programie nauczania, gdyż odkrycia wielkiego polskiego badacza miały ogromne znaczenia także dla nauk teologicznych. – Z punktu widzenia nauk teologicznych on nie musi dopiero się pojawić, bo on jest już obecny, kiedy mówimy o istnieniu ziemi, o dorobku nauki, o relacji teologii z nauką, zadajemy pytanie czy te dwie dziedziny się wykluczają albo jak sobie poradzić z tym, że teologia, która jest przecież dziedziną naukową, z respektem odnosi się do tezy stawianej przez naukę, że istnienia Boga nie da się udowodnić i tutaj dorobek kopernikański, dorobek samego Kopernika jest już obecny – dodał rektor ChAT.