Zgromadzenie Ogólne Akademii Kopernikańskiej

21 czerwca, 2023

21 czerwca odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego poświęcone sprawom bieżącym, w tym kwestii kandydatur na stanowisko rektora Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.

Zgodnie z Ustawą o Akademii Kopernikańskiej Zgromadzenie Ogólne wskazuje kandydata na rektora Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, który powołany zostanie przez Prezydium Akademii.

Zgromadzenie Ogólne stanowi najwyższą władzę Akademii Kopernikańskiej, a w jego skład wchodzą wszyscy członkowie Akademii. ZG działa w trybie posiedzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych, zwoływanych przez Sekretarza Generalnego.