Zgromadzenie Ogólne Akademii Kopernikańskiej

7 sierpnia, 2023

7 sierpnia odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego, w trakcie którego podjęto decyzję w kwestii powołania rektora Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Nowym rektorem został dr Piotr Turek.

Zgodnie z Ustawą o Akademii Kopernikańskiej, w trakcie posiedzenia członkowie Zgromadzenia Ogólnego wskazali kandydata na rektora Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, kierując do Prezydium AK wniosek o jego niezwłoczne powołanie na to stanowisko.

Jeszcze tego samego dnia Prezydium Akademii Kopernikańskiej powołało wskazanego kandydata – dr. Piotra Turka – na rektora Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.

Dr Piotr Turek jest doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Skończył studia podyplomowe „Strategiczne zarządzenia marketingowe” SGH, a studia magisterskie z zakresu ekonomii odbył na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Skończył liczne kursy, w tym na renomowanych zagranicznych uczelniach: „Leadership and Communication” na Harvard University, „Economics of Money and Banking” na Columbia University, „Financial Markets” na Yale Uniwersity oraz „Public Financiach Management” prowadzony przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Od 2021 roku dr Turek był dyrektorem Departamentu Komunikacji w Narodowym Banku Polskim, członkiem Rady ds. Edukacji Ekonomicznej NBP i członkiem Communication Committee, działającego w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Był również ekspertem programu „Rozwój sektorów kreatywnych” przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.