Wybrano Ambasadorów Akademii Kopernikańskiej

23 czerwca, 2023

Zgromadzenie Ogólne wybrało podczas posiedzenia pierwszych Ambasadorów Akademii Kopernikańskiej, którzy zajmują się propagowaniem polskiej nauki i kultury za granicą.

21 czerwca, w trakcie Zgromadzenia Ogólnego, członkowie Akademii nadali tytuł Ambasadora Akademii Kopernikańskiej dziewięciu osobom. Wśród wyróżnionych tym tytułem znalazły się osoby szczególnie zasłużone dla polskiej nauki i posiadające dorobek w propagowaniu polskiej nauki i kultury za granicą, wiedzy o polskiej historii i dziedzictwie narodowym w świecie.

Nowi ambasadorowie AK to Marek P. Szpak, Marek Chodakiewicz, Iwona Grzegorczyk, Markus Brunnermeier, Piotr Styś, Arthur McDonald, David Marsh, Oldrich Hajek i Mikołaj Winnicki.

Ambasadorowie Akademii Kopernikańskiej

Zgodnie z Ustawą o Akademii Kopernikańskiej, zadaniem Ambasadorów AK jest propagowanie polskiej nauki i kultury za granicą, wiedzy o polskiej historii oraz dziedzictwie narodowym w świecie, promocja współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, życia społecznego oraz gospodarczego.

Kandydatów do tytułu Ambasadora Akademii Kopernikańskiej może zgłosić Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, minister edukacji, minister właściwy do spraw zagranicznych, przewodniczący każdej z Izb Akademii, rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika lub dyrektor Centrum Badawczego AK.

fot. Pixabay License/Mateusz_foto