„Wyborcza.pl” – co najmniej siedem kłamstw w jednym artykule o Akademii 

15 listopada, 2023

Akademia Kopernikańska – zgodnie z obowiązującym prawem prasowym żąda sprostowania od wyborcza.pl. W tej sprawie oficjalne zwróciła się do redaktora naczelnego serwisu Jarosława Kurskiego. 

Chodzi o artykuł Alicji Gardulskiej: „Akademia Kopernikańska miała wynosić europejską i światową naukę na wyżyny. Teraz wielu postuluje jej likwidację” (wyborcza.pl, 14 listopada 2023, godz. 5:02).

W tekście tym znały się liczne nieprawdziwe „informacje”. W szczególności chodzi o:

1. całkowicie kłamliwe twierdzenie, jakoby w przypadku dwóch wybitnych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki – astronomii profesorów Jamesa Peeblesa oraz Barry’ego Barisha „nie wiadomo było (…) dlaczego tych badaczy postanowiono akurat wyróżnić”.

Uzasadnienie tych nagród było przedstawiane opinii publicznej m.in. podczas konferencji prasowej z udziałem przybyłych zza oceanu laureatów. Niestety nie byli obecni na niej dziennikarze Gazety Wyborczej ani serwisu „wyborcza.pl„. Jest też odpowiedni komunikat Polskiej Agencji Prasowej oraz publikacje na stronie akademiakopernikanska.gov.pl. Laudacje podkreślające ich wkład w naukę były transmitowane wprost z Zamku Królewskiego, gdzie nagrody wręczano.

2. Jest nieprawdziwe twierdzenie, iż członkiem Akademii jest „były szef Rządowego Centrum Legislacji”.

3. Jest nieprawdziwe twierdzenie, iż członkami Akademii są „neosędziowie Sądu Najwyższego: prof. Krzysztof Wiak (…) oraz prof. Jan Majchrowski”

4. Nie jest prawdziwe twierdzenie, że Akademia „dubluje działania innych instytucji”.

5. Nie jest prawdziwe twierdzenie, że Akademia „robi to [dubluje] w sposób nietransparentny, często łamiąc przyjęte zasady”.

Twierdzenie to, z uwagi na zawarte w nim oczywiste pomówienie, będzie podstawą skierowania wobec autora tekstu i redaktora naczelnego aktów oskarżenia w trybie art. 212 kodeksu karnego.

6. Na żadnym etapie prac związanych z utworzeniem Akademii Kopernikańskiej nikt z jej inicjatorów nigdy nie wypowiedział słów, że miała [ona] wynosić europejską i światową naukę na wyżyny. 

7. Szkoła Główna Mikołaja Kopernika nie mogła – z oczywistych powodów – uczestniczyć w ewaluacji jednostek naukowych, zakończonej 31 grudnia 2022 roku, bowiem uruchomiona została z dniem 1 marca 2023 roku.

W korespondencji podkreślono zarazem, że Akademia Kopernikańska nie może także odpowiedzieć na kierowane przez „wyborcza.pl” pytania, w których wyrażane jest zainteresowanie o stan emocji jej członków. Akademia nie ma instrumentów do monitorowania czyichkolwiek nastrojów i emocji.

Nadto zauważano, że Akademia Kopernikańska po raz kolejny musi zwracać uwagę, że stawiane zarzuty rzekomego „upolitycznienia” Akademii Kopernikańskiej są nie tylko nieprawdziwe i niczym nie poparte, ale także godzą w dobra osobiste każdego z członków Akademii. Wśród nich są liczni laureaci Nagrody Nobla z różnych krajów, którym nikt nigdy nie postawił „zarzutów” angażowania się w jakiekolwiek działania polityczne. Wszystkie te osoby mogą skierować przeciwko bezmyślnie formułowanym oskarżeniom „wyborcza.pl”, których wyłącznym celem jest bieżąca walka polityczna w Polsce i patologiczny rewanżyzm, adekwatne kroki prawne w swoich krajach.