Wizyta delegacji Republiki Chińskiej (Tajwanu) w Akademii Kopernikańskiej

26 marca, 2024

21 marca 2024 roku Akademia Kopernikańska miała zaszczyt gościć delegację Republiki Chińskiej (Tajwanu) na czele z Wiceprezydent-Elekt, Jej Ekscelencją Bi-Khim Hsiao. Celem wizyty było omówienie trwającej współpracy pomiędzy Polską a Tajwanem ukierunkowanej na wsparcie ukraińskich doktorantów. Spotkanie było również okazją do wymiany opinii i doświadczeń w zakresie sytuacji osób dotkniętych wojną na Ukrainie.

W trakcie spotkania Wiceprezydent-Elekt miała okazję do rozmowy z sześcioma ukraińskimi stypendystami, którzy otrzymali możliwość kontynuacji badań naukowych w Polsce. Spotkanie miało niezwykle poruszający charakter i umożliwiło dogłębne zapoznanie się z doświadczeniami osób dotkniętych skutkami rosyjskiej agresji.