Witold Mazurek i Jakub Piechota z powołaniami

25 kwietnia, 2023

Powołano dyrektorów Biura Akademii Kopernikańskiej i Centrum Badawczego Mikołaja Kopernika.

25 kwietnia 2023 roku Prezydium Akademii Kopernikańskiej pod przewodnictwem prof. dr. hab. Krzysztofa Górskiego przyjęło ważne uchwały dotyczące funkcjonowania instytucji, w tym udzielenia zgody Sekretarzowi Generalnemu Akademii Kopernikańskiej na powołanie Dyrektora Centrum Badawczego Mikołaja Kopernika i Dyrektora Biura Akademii.

Obaj nowo powołani przez Prezydium Akademii dyrektorzy to osoby o ugruntowanej pozycji naukowej oraz doświadczeniu w zarządzaniu, co zapewni rozwój i stabilność funkcjonowania obu jednostek.

Prof. Witold Mazurek dyrektorem Biura Akademii Kopernikańskiej

Witold Mazurek jest doktorem habilitowanym w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie oraz profesorem Akademii Ignatianum w Krakowie, absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Master Business of Administration na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

Stopień naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, a doktora habilitowanego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Odbył staż w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Swoją karierę w służbach mundurowych rozpoczął od egzaminu oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. W 2002 roku wstąpił do Służby Więziennej, ukończył Szkołę Oficerską SW. W latach 2007–2015 służył jako oficer w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od 2015 roku pracuje w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. W 2016 został oddelegowany na stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Służby Więziennej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W lutym 2022, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. We wrześniu 2022 został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

dr Jakub Piechota dyrektorem Centrum Badawczego Akademii Kopernikańskiej

Jakub Piechota to prawnik z bogatym doświadczeniem zawodowym. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a następnie uzyskał stopień doktora nauk prawnych na tej samej uczelni. Aktualnie kontynuuje prace naukowe w kierunku habilitacji z zakresu prawa.

Przeszedł aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej, jest wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

W przeszłości pracował również jako Szef Departamentu Kontraktowego i Procesowego w „Popiołek, Adwokaci i Doradcy” Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.K., gdzie zajmował się m.in. obsługą prawną przedsiębiorców polskich i zagranicznych.

Od 2004 roku Jakub Piechota jest wykładowcą na kilku uczelniach, takich jak KUL Lublin, WSEA Bytom, Kolegium Jagiellońskie w Toruniu, Akademia Polonijna Częstochowa, PWSBiA Warszawa czy Wyższa Szkoła im. Jańskiego w Warszawie. Wykłada z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, prawa handlowego, prawa zamówień publicznych oraz prawa UE.

ZM AK fot. Waldemar Kompała