Uniwersytet Czarnogóry i Akademia Kopernikańska partnerami naukowymi w obszarach kopernikańskich

10 lipca, 2024

Akademia Kopernikańska zawiązała umowę o współpracę z Uniwersytetem Czarnogóry z dniem 05.07.2024 r. Porozumienie zostało zawarte w siedzibie Akademii Kopernikańskiej w Warszawie gdzie Akademię Kopernikańską reprezentował Paweł Derecki – Kierownik Zespołu Administracyjnego, a Uniwersytet w Czarnogórze Pan Aleksandar Raznatovic. Głównym celem porozumienia między sygnatariuszami jest rozwój badań naukowych i budowanie wspólnych forum debaty naukowej w obrębie  5 dziedzin kopernikańskich. To poprzez specjalizacje, w których kształcił się i działał publicznie Mikołaj Kopernik, Akademia Kopernikańska promuje geniusz polskiego naukowca oraz włącza się w ogólnopolski parasol promocji polskiej nauki za granicą.

Uniwersytet Czarnogóry, jest jedyną państwową uczelnią wyższą w Czarnogórze, która powstała 29 kwietnia 1974 roku. Uniwersytet Czarnogóry składa się z 19 wydziałów, z czego część wpisuje się w Izby Kopernikańskie Akademii Kopernikańskiej. Oznacza to możliwość wymiany wiedzy, technologii i doświadczeń z naukowcami Czarnogóry przy możliwie każdym wydarzeniu naukowym Akademii Kopernikańskiej jak i wspólnych przedsięwzięciach, które będziemy podejmować w celach badawczo – naukowych.

Zawarte porozumienie wzmacnia sieć naukową Akademii Kopernikańskiej na Bałkanach, rozbudowywaną w perspektywie II Światowego Kongresu Kopernikańskiego, który zgodnie z ustawa odbędzie się w 2028 roku na 555 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.