12 września Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej prof. dr hab. Krzysztof Górski i Sekretarz Generalny i dyrektor Biura Akademii Kopernikańskiej dr hab. Witold Mazurek podpisali porozumienie o współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji (International...