Stypendia Kopernikańskie i Granty Mikołaja Kopernika. Przyjęto regulamin

10 lipca, 2023
21 czerwca przyjęto Regulamin przyznawania Stypendiów Kopernikańskich i Grantów Mikołaja Kopernika.

W najbliższym czasie będziemy informować o konkursach na granty i stypendia Akademii Kopernikańskiej; więcej informacji podane zostanie na stronie Akademii.

Stypendia Kopernikańskie to szczególny instrument finansowania badań naukowych i wsparcia dla rozwoju nauki oraz naukowców.

Program stypendialny ma dwa zasadnicze komponenty:

  • instrumenty wsparcia badań naukowych oraz staży naukowych dla młodych naukowców;
  • Granty Mikołaja Kopernika przeznaczone dla naukowców (obywateli polskich oraz
    cudzoziemców) o uznanej renomie międzynarodowej, którzy realizują projekty badawcze poświęcone polskiemu dziedzictwu narodowemu oraz aktualnym uwarunkowaniom funkcjonowania Polski we wspólnocie międzynarodowej.