Spotkanie władz Akademii Kopernikańskiej z Ambasadorem Republiki Rwandy w Polsce

29 marca, 2024

W dniu 28 marca 2024 r. w Ambasadzie Republiki Rwandy w Polsce przedstawiciele Akademii Kopernikańskiej, prof. Krzysztof M. Górski, Sekretarz Generalny oraz prof. Witold Mazurek, Dyrektor Biura Akademii spotkali się z Jego Ekscelencją prof. Anastase Shyaką, Ambasadorem.

Strony rozmawiały o możliwości nawiązania współpracy w obszarze naukowym, ustalono, że w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o współpracy pomiędzy Akademią i Ambasadą dotycząca rozwoju badań naukowych, przygotowywania i organizowania konferencji, sympozjów i seminariów w zakresie działalności Akademii. Wyrażono również wolę zorganizowania wymiany studentów.