Spotkanie przedstawicieli Akademii Kopernikańskiej z władzami Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie

18 czerwca, 2024

W dniu 13 czerwca 2024 r. na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie przedstawiciele Akademii Kopernikańskiej spotkali się z władzami uczelni. Pierwszą z instytucji reprezentowali dr hab. Witold Mazurek, prof. SGMK, Dyrektor Biura Akademii Kopernikańskiej, dr Tomasz Rzymkowski, Zastępca Dyrektora Centrum Badawczego Mikołaja Kopernika oraz Paweł Derecki, Kierownik Działu administracyjnego, drugą wielebny prof. Luis Navarro, Rektor oraz prof. Cristina Reyes, Prorektor ds. studenckich.

Podczas spotkania nakreślono ramy planowanej współpracy pomiędzy obiema instytucjami w umiędzynarodowieniu dorobku polskich naukowców, zarówno w aspekcie historycznym – ze szczególnym uwzględnieniem Mikołaja Kopernika – jak i współczesnym. Miałaby się ona odbyć m.in. przez organizację wspólnej konferencji naukowej poświęconej Galileuszowi i Kopernikowi, a także przez pobyty badawcze i stypendia dla studentów. To właśnie na tym uniwersytecie prowadzone są badania z zakresu nauki i religii, zwłaszcza w oparciu o dokumentację związaną z Galileuszem i współczesne wyzwania związane z neuronaukami i sztuczną inteligencją. Goście przekazali gospodarzom wystawę poświęconą Kopernikowi oraz reprint pierwszego wydania „De revolutionibus orbium coelestium” jego autorstwa.