Spotkanie przedstawicieli Akademii Kopernikańskiej z ks. Mauro Mantovanim, S.D.B., Prefektem Biblioteki Watykańskiej

18 czerwca, 2024

W dniu 14 czerwca 2024 r. przedstawiciele Akademii Kopernikańskiej spotkali się w Rzymie z ks. Mauro Mantovanim, S.D.B., Prefektem Biblioteki Watykańskiej. Akademię reprezentowali dr hab. Witold Mazurek, prof. SGMK, Dyrektor Biura Akademii Kopernikańskiej, dr Tomasz Rzymkowski, Zastępca Dyrektora Centrum Badawczego Mikołaja Kopernika oraz Paweł Derecki, Kierownik Działu administracyjnego, Bibliotekę – ks. Mauro Mantovani, S.D.B., Prefekt.

Omówiono ramy planowanej współpracy pomiędzy obiema instytucjami mającej na celu udostępnienie bezcennych zbiorów biblioteki polskim naukowcom i studentom oraz przekazano reprint pierwszego wydania „De revolutionibus orbium coelestium” Mikołaja Kopernika.