Spotkanie przedstawicieli Akademii Kopernikańskiej z Dyrektorem Instytutu Polskiego w Belgradzie

17 kwietnia, 2024

W dniu 17 kwietnia 2024 r. w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Belgradzie odbyło się spotkanie dr. hab. Witolda Mazurka, prof. SGMK, Dyrektora Biura Akademii Kopernikańskiej z dr. Lechem Kończakiem, Dyrektorem Instytutu Polskiego w Belgradzie. W trakcie spotkania nakreślono ramy planowanej współpracy pomiędzy obiema instytucjami w promowaniu idei programu kopernikańskiego. Dyrektor Lech Kończak zadeklarował wolę aktywnego włączenia Instytutu w działania Akademii mające na celu aktywne wsparcie umiędzynarodowienia nauki polskiej.

Jednym z punktów spotkania było wspólne obejrzenie wystawy poświęconej Mikołajowi Kopernikowi.