Spotkanie prof. Górskiego z wiceprzewodniczącym Senatu Republiki Włoskiej

18 maja, 2023

17 maja 2023 przedstawiciel Akademii Kopernikańskiej prof. Grzegorz Górski spotkał się w Rzymie z wiceprzewodniczącym Senatu Republiki Włoskiej Gianem Markiem Centinaio. Wizyta prof. Górskiego we Włoszech ma na celu propagowanie polskiej nauki i kultury za granicą, wiedzy o polskiej historii oraz dziedzictwie narodowym, a także promocję współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, życia społecznego oraz gospodarczego.

W trakcie zorganizowanej po spotkaniu konferencji prasowej zaprezentowano szczegóły dotyczące nadchodzących wydarzeń. Jednym z najważniejszych punktów ma być planowane na listopad tego roku w Padwie seminarium „Prawa człowieka czy prawa antyludzkie?”, którego uczestnicy będą dyskutować na tematy dotyczące etyki i zagadnień prawnych.

Etyka i prawo w centrum uwagi

Wiceprzewodniczący Centinaio podzielił się na konferencji swoją radością z udziału w tak ważnym przedsięwzięciu i wyraził nadzieję, że spotkanie to przyczyni się do dalszego zbliżenia pomiędzy Polską a Włochami.

Profesor Grzegorz Górski podziękował za udostępnienie Sali Nassirya Senatu w celu organizacji konferencji prasowej. Podkreślił, że Akademia Kopernikańska jest zaszczycona możliwością współpracy z wybitnymi włoskimi uczonymi i instytucjami naukowymi. Zaznaczył, że seminarium w Padwie będzie doskonałą okazją do analizy etycznych i prawnych problemów, które wpływają na nasze społeczeństwo, oraz refleksji nad kwestią praw człowieka i wyzwań związanych z ich ochroną.

Profesor stwierdził też, że jest niezmiernie wdzięczny senatorowi Centinaio za otwartość i wsparcie w organizacji tych wydarzeń. Jak dodał, współpraca między Akademią Kopernikańską a Senatem Republiki Włoskiej umocni więzi łączące oba społeczeństwa oraz przyczyni się do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy oboma krajami.

Umowy o współpracy

W spotkaniu i konferencji odbywających się w salach izby wyższej włoskiego parlamentu wzięli też udział radna ds. kultury regionu Lacjum Simona Bardassarre i przewodniczący senackiej komisji kultury Roberto Marti. Zapowiedziano podpisanie oddzielnych umów o współpracy w dziedzinach nauki, edukacji i kultury.

Na zakończenie konferencji prasowej profesor Grzegorz Górski jeszcze raz zaprosił wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium w Padwie oraz do śledzenia przyszłych wydarzeń organizowanych przez Akademię Kopernikańską we Włoszech.

Konferencje, seminaria i okrągłe stoły planowane przez Akademię Kopernikańską we Włoszech są częścią globalnej inicjatywy mającej na celu stworzenie platformy wymiany myśli, rozszerzenie horyzontów naukowych, propagowanie dialogu międzykulturowego oraz wspieranie rozwoju społecznego na skalę międzynarodową.