Sekretarz Generalny

Prof. dr hab. Krzysztof Marian Górski

Profesor Górski w pracy naukowej zajmuje się kosmologią obserwacyjną, mikrofalowym promieniowaniem tła, wielkoskalową strukturą Wszechświata i mechanizmem powstawania galaktyk.

Studia astronomiczne ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a stopień doktora nauk fizycznych uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Był stypendystą Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley oraz  Los  Alamos  National  Laboratory.  Brał  udział  w  badaniach  naukowych  jako  visiting  research fellow na Uniwersytecie w Princeton i w Institute for Advanced Study oraz jako visiting scholar na Wydziale Astronomii i Astrofizyki Uniwersytetu Chicagowskiego.

Pracował także w Centre national de la recherche scientifique (CNRS) w Paryżu, Instytucie Fizyki Teoretycznej Yukawy na Uniwersytecie w Kyoto, Centrum Lotów Kosmicznych im. Roberta H. Goddarda, Centrum Astrofizyki Teoretycznej w Kopenhadze, centrali Europejskiego Obserwatorium Południowego w Garching bei München.

W  latach  1993-1996  był  członkiem  zespołu  satelity  COBE,  który  po   raz   pierwszy   zmierzył   anizotropię   kosmicznego   promieniowania   tła. Od października 1997 roku uczestniczył w misji satelity Planck – za co wraz z zespołem nagrodzony został prestiżowym Gruber Cosmology Prize (2018). Obecnie pracuje w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz w NASA Jet Propulsion Laboratory i California Institute of Technology (od 2003).

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Otrzymał m.in.: NASA Exceptional Achievement Medal (2011), NASA Exceptional Technology Achievement Medal (2019), nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2020) oraz NASA Exeptional Public Service Medal (2023).