Rozmowy Kopernikańskie. Rzymkowski: Laureaci Nagród Kopernikańskich to wielcy przyjaciele Polski

26 czerwca, 2023

– To są wybitni naukowcy, astrofizycy i laureaci Nagrody Nobla, to są wielcy przyjaciele Polski – mówił o pierwszych laureatach Nagród Kopernikańskich Sekretarz Stanu w MEiN, Pełnomocnik Rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski.

We wtorek 20 czerwca na Zamku Królewskim wręczono pierwsze w historii Nagrody Kopernikańskie. Wyróżnienie, przyznawane przez Prezydium Akademii Kopernikańskiej, jest formą docenienia dorobku badaczy, którzy przesuwają granice dotychczasowego poznania ludzkości.

Pierwszymi laureatami nagrody zostali astronom i kosmolog prof. P. James E. Peebles oraz fizyk prof. Barry C. Barish.

– To osoby mocno związane z polskimi ośrodkami naukowymi i badawczymi, które w pełni zasłużyły na tę nagrodę, imienia naszego najwybitniejszego naukowca, wizytówki polskiej nauki, Mikołaja Kopernika – komentował przyznanie wyróżnień Sekretarz Stanu w MEiN, Pełnomocnik Rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski.