„Przemyślenia Kopernika są nadal aktualne i stanowią inspirujący punkt odniesienia dla badaczy ekonomii” – wywiad z prof. Krzysztofem M. Górskim, Sekretarzem Generalnym AK

9 listopada, 2023

Panie Profesorze, w tym roku przypada 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Dlaczego jednym z elementów obchodów są konkursy z dziedziny ekonomii?

Prof. Krzysztof M. Górski, Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej: Tak, nasze konkursy odbywają się w kontekście tej wyjątkowej rocznicy. Kopernik nie tylko był wybitnym astronomem, ale także ekonomistą, który przyczynił się m.in. do rozwoju teorii monetarnej. Jego dzieła na polu ekonomii są raczej przyćmione przez jego osiągnięcia astronomiczne, ale są nie mniej ważne dla dziedziny nauk ekonomicznych. Nasze konkursy mają na celu podkreślenie znaczenia interdyscyplinarnego podejścia do nauki, której Kopernik był wybitnym przedstawicielem.

Jakie konkretne dokonania Kopernika w dziedzinie ekonomii są inspiracją dla uczestników konkursów?

Prof. Górski: Kopernik był prekursorem teorii ilościowej pieniądza. W dziele „Monetae cudendae ratio” przedstawił zasadę, że nadmierna podaż pieniądza prowadzi do spadku jego wartości, co w dzisiejszych czasach jest fundamentalną zasadą ekonomii. Przemyślenia Kopernika są nadal aktualne i stanowią inspirujący punkt odniesienia dla badaczy ekonomii, szczególnie te dot. stabilności systemu monetarnego i kwestii inflacji.

W jaki sposób tematyka konkursów nawiązuje do dziedzictwa Kopernika?

Prof. Górski: Nasze konkursy nawiązują do dziedzictwa Kopernika poprzez promowanie badań nad systemami bankowymi i ekonomicznymi. Uczestnicy mają szansę przedstawić swoje koncepcje dotyczące współczesnych wyzwań ekonomicznych, korzystając z dorobku i metodyki, którą można by uznać w pewnym sensie za kontynuację myśli Kopernika. W ten sposób Akademia Kopernikańska stara się podtrzymać dziedzictwo tego wielkiego uczonego, podkreślając jego wkład nie tylko w astronomię, ale i ekonomię.

Zachęcamy do wzięcia w udziału w konkursie na najlepszy tekst z zakresu bankowości centralnej oraz w konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk ekonomicznych, organizowanych przez Akademię Kopernikańską we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie: https://akademiakopernikanska.gov.pl/konkursy/ .