Przekazanie plansz z wystawą „Niccolo Copernico. Pellegrinagio verso le stelle” polskiemu penitencjariuszowi w Papieskiej bazylice św. Antoniego w Padwie

27 listopada, 2023

Od lewej stoją: prof. Witold Mazurek, prof. Mirosław Lenart, prof. Andrzej Rynkiewicz,
o. Wojciech Perylak OMFConv., prof. Krzysztof Górski.

16 listopada 2023 r. przedstawiciele Akademii Kopernikańskiej – prof. Krzysztof Górski, Sekretarz Generalny Akademii, prof. Witold Mazurek, Dyrektor Biura Akademii Kopernikańskiej, prof. Mirosław Lenart, Dziekan Kolegium Filozofii i Teologii Akademii Kopernikańskiej oraz prof. Andrzej Rynkiewicz, Przewodniczący Izby Nauk Medycznych Akademii Kopernikańskiej, p.o. Dziekana Kolegium Nauk Medycznych Akademii Kopernikańskiej spotkali się z o. Wojciechem Perylakiem OMFConv., polskim penitencjariuszem w Papieskiej bazylice św. Antoniego w Padwie., któremu przekazali plansze z wystawą pt. Niccolo Copernico. Pellegrinagio verso le stelle (Mikołaj Kopernik. Pielgrzymka do gwiazd). Bazylika to największy kościół w mieście, podlegający bezpośredniej jurysdykcji Stolicy Apostolskiej. W 1592 r. polscy studenci Uniwersytetu w Padwie zorganizowali się w samodzielną organizację Nacja Polska. Uchwalono wtedy, że należy zbudować w bazylice polską kaplicę z kryptą. 

Bazylikę odwiedzają rocznie około 3 miliony pielgrzymów.