Przekazanie dr. Mikołajowi Winnickiemu plansz z wystawą |Niccolo Copernico. Pellegrinagio verso le stelle”

21 listopada, 2023
Od lewej stoją: prof. Marco Bresadola (Uniwersytet w Ferrarze), prof. Ursula Thun Hohenstein (Uniwersytet w Ferrarze), prof. Krzysztof Górski, prof. Mirosław Lenart (Akademia Kopernikańska), dr Mikołaj Winnicki, prof. Andrzej Rynkiewicz (Akademia Kopernikańska)

W dniu 17 listopada 2023 r. prof. Krzysztof Górski, Sekretarz Akademii Kopernikańskiej przekazał dr. Mikołajowi Winnickiemu plansze z wystawą Niccolo Copernico. Pellegrinagio verso le stelle (Mikołaj Kopernik. Pielgrzymka do gwiazd). Pan Winnicki jako osoba aktywnie działająca na niwie kulturalnej we Włoszech będzie prezentował wystawę na kolejnych imprezach kulturalnych.