Prof. Górski do Polaków na Litwie: życie Kopernika to ilustracja czterech cnót kardynalnych

18 maja, 2023

W Wilnie polska młodzież, nauczyciele oraz polscy naukowcy działający na Litwie wzięli udział panelu w organizowanym przez Ministerstwa Edukacji i Nauki. Krótki i poruszający wykład wygłosił też prof. Krzysztof Górski – Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej.

Rzymkowski: historyczne wydarzenie

– Tak pełnej prezentacji wszystkich możliwości wparcia przez Polskę edukacji polskiej za granicą nigdy nie było. Dlatego to historyczne wydarzenie – podkreślał dwukrotnie Tomasz Rzymkowski podczas spotkania w Domu Kultury Polskiej.

Wiceminister edukacji i nauki był pomysłodawcą wydarzenia, które 11 maja współorganizowała Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej we współpracy z Ambasadą RP i Konsulem RP na Liwie. Jego Ekscelencja Konstanty Radziwiłł przybył nań wraz z małżonką.

Spotkania były okazją do przedstawienia młodzieży polskiej, rodzinom, nauczycielom, a także pracującym na Litwie naukowcom informacji na temat współpracy naukowej między Polską a Litwą. W tym otwartych programów i możliwości finansowania projektów badawczych oraz programów wymiany studenckiej. Okazały się też przestrzenią wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów i odpowiedzi na pytania uczestników.

Delegacja z kraju w Domu Kultury Polskiej w Wilnie spotkała się także z „Macierzą Szkolną”, zapoznając się z problemami dotyczącymi edukacji mniejszości polskiej w kraju należącym do Unii Europejskiej.

Prof. Górski: Kopernik osiągnął nieśmiertelność

Prof. dr hab. Krzysztof Górski w trakcie krótkiego wystąpienia przedstawił prezentację „Kopernik a nasze czasy”, a także zapoznał gości z ofertą Akademii Kopernikańskiej.

Odnosząc się do postaci naszego wielkiego astronoma, zauważył, że do dziś jest on osobą bardzo enigmatyczną. – Niewiele wiemy o szczegółach jego życia. Nie był na tyle wylewny, żeby pisać o sobie tak, jak to jest dziś popularne na Facebooku czy Twitterze, żeby popisywać się tym, że żyje, i żeby wszyscy wiedzieli, co robił przez każde 5 minut swojego życia. Więc w zasadzie nie wiemy szczegółowo, co robił. Wiemy zaś, że osiągnął nieśmiertelność. Osiągnął sukces, który niewielu ludziom jest dany” – zauważył prof. Krzysztof Górski.

Sekretarz generalny Akademii Kopernikańskiej przyznał, że czytając publikacje dotyczące Mikołaja Kopernika, studiując też jego własne zapiski i prace, dostrzegł w nim nie tylko wielkiego astronoma, ale przede wszystkim osobę kierującą się w swoim życiu zbiorem zasad moralnych uznawanych w świecie zachodniej cywilizacji za najważniejsze.

– Tłumacząc to sobie, rozumiem tego człowieka jako ilustrację czterech cnót kardynalnych, które zostały zdefiniowane w tradycji chrześcijańskiej – a wcześniej wyciągnięte z antyku: mądrości, sprawiedliwości, skromności i męstwa. I myślę, że łatwo jest obronić każdą z tych czterech kategoryzacji. Sugeruję rozważanie tego bardzo głęboko, zalecam to każdemu – także sobie i wszystkim w Akademii Kopernikańskiej – bo myślę, że porada, żeby się skupić na takim właśnie podejściu do życia, jest głęboka, a przykład Kopernika pokazuje, że warto” – mówił. I dodał: – Nie każdemu to się uda, ale warto spróbować.

Po wykładzie kilku młodych ludzi indagowało prof. Górskiego na temat sensu kariery naukowej.