Powstał zespół organizacyjny Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

3 grudnia, 2022

Zgodnie z przepisami ustawy o Akademii Kopernikańskiej, w dniach 19 – 21 lutego 2023 roku w Toruniu odbędzie się Światowy Kongres Kopernikański. Biuro Akademii Kopernikańskiej wyłoniło wraz z Biurem Ministra Edukacji i Nauki zespół, który zajmuje się przygotowaniem tego niezwykle ważnego wydarzenia.

Prof. Grzegorz Górski podjął też współpracę z zespołem organizacyjnym powołanym przez Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego.

Również Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj Bogdanowicz powołał zespół, który zadba o porządek i bezpieczeństwo w okresie trwania Kongresu. Dzięki działaniom tych gremiów, powstał już wstępny pogram Kongresu, jak również wielu imprez towarzyszących. Wkrótce przekażemy więcej szczegółów.